Show simple item record

dc.contributor.advisorSorgdrager, A.J.E.en_US
dc.contributor.authorGreaves, Dennisen_US
dc.date.accessioned2020-12-10T06:07:51Z
dc.date.available2020-12-10T06:07:51Z
dc.date.issued1977en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/36511
dc.descriptionMBA, North-West University, Potchefstroom Campus
dc.description.abstractGedurende die afgelope dekade bet 'n groot aantal Plaaslike Owerhede in Suid-Afrika hulle tot Elektroniese Dataverwerking gewend in die opiossing van probleme wat ontstaan bet boofsaaklik as gevolg van 'n toenatJe in die volume werk, veral ten opsigte van die heffing van verbruikersdebiteure en belasting en diensterekeninge, gepaard met 'n tekort aan geskikte geskoolde personeel om hierdie hoe volume werk af te handel. Dataverwerkings­apparatuur is dus aangeskaf met hoofsaaklik bo­ger.􀁈lde werkstukke as mikpunt. Daar is egter spoedig agtergekom dat die genoemde apparatuur tot veel meer in staat is en velerlei ander aanwendings van die rekenaar is ontwikkel. Een van hierdie aanwendings is om die reke­naar in te span om ook sy bydrae te lewer tot die kostekontrolestelsel en hierdie werkstuk stel horn dan ten doel om hierdie aspek van die rekenaar soos ons dit by Plaaslike Bestuur aantref van nader te bestudeer.
dc.language.isootheren_US
dc.publisherNorth-West University (South Africa)en_US
dc.titleElektroniese dataverwerking as kostekontrolehulpmiddel by plaaslike owerhede - 'n kri-tiese oorsigen_US
dc.typeThesisen_US
dc.description.thesistypeMastersen_US
dc.contributor.researchID12426032 - Sorgdrager, Albert Johan Elise (Supervisor)en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record