Vir die Musiekleier (ISSN 1999-3412) is SAKOV se tydskrif wat sedert Januarie 2011 by die Suid-Afrikaanse Departement van Onderwys geakkrediteer is.

Die tydskrif verskyn elke jaar in Desember. Dit is 'n glanspublikasie wat bestaan uit vakkundige artikels oor die erediens en kerk- en orrelmusiek, boek- en CD-resensies, verslae van streeksbyeenkomste, asook die Voorsittersverslag en Notule van die Algemene Jaarvergadering.

Enige persoon mag 'n bydrae lewer, mits dit aan die tydskrif se riglyne voldoen.

Die redakteur is prof. Hetta Potgieter en dr. Gerrit Jordaan is die mederedakteur.

Collections in this community

Recent Submissions

 • REDAKSIONELE BELEID | EDITORIAL POLICY 

  Unknown author (2020)
  Editorial mission vir die MUSIEKLEIER / to the DIRECTOR of MUSIC publishes articles related to all aspects of Christian church music in Southern Africa, as well as internationally, from different cultural groups. The ...
 • RESENSIE: DIE KRUISIGING – WINFRIED LÜDEMANN 

  Meyer, Jaco (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2020)
  Die ware lig; Strofe 1: Vervul, o Heer, my hart met stille wyding; Toneel I: Jesus word gevangene geneem; Strofe 2: Hoe wonderbaar, die Herder gee sy lewe; Toneel II: Jesus word verloën; Strofe 3: Wat is die oorsaak, Heer, ...
 • DIE GEBRUIK VAN DIE DELPHI-TEGNIEK IN DIE BEPALING VAN ONS MEES GELIEFDE KERKLIED 

  Els, Gideon (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2020)
  This article provides an exposition of the process, results and experience of the researcher using the Delphi technique in order to determine the most beloved church song/hymn in Afrikaans-speaking congregations. Attention ...
 • BEETHOVEN SE "ODE AAN DIE VREUGDE" 

  Kloppers, Elsabe (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2020)
  Beethoven’s “Ode to Joy”: symphony, political instrument and hymn. The text of “Ode to Joy” by Friedrich Schiller (1759-1805) was inspired by friendship, but with a broader focus: that of an encompassing community of ...
 • GAWIE CILLIERS MEMORIAL LECTURE 

  Kruger, Daleen (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2020)
  The origins of congregational song are both fascinating and complex. It is therefore very important that the migration of a song from its inception (for instance in the Middle Ages) is carefully researched and documented ...
 • REDAKTEURSBRIEF | EDITORIAL LETTER 

  Els, Gideon (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2020)
  One of my favourite ‘modern’ composers is the great Leonard Bernstein (1918- 1990). He once said: “To achieve great things, two things are needed; a plan, and not quite enough time.” This is what I will take from the ...
 • GROSSER GOTT, WIR LOBEN DICH 

  Kloppers, Elsabé (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2019)
  The birth of Ignaz Franz (1719-1790) three hundred years ago, was commemorated in 2019. He was the writer of the German text of the hymn, Grosser Gott, wir loben dich. Two Afrikaans texts, based on this text, were ...
 • THE EXPERIENCE OF SPIRITUALITY OF MUSIC LEADERS WITHIN FAITHBASED COMMUNITIES 

  van Loggerenberg, Marius; Wort, Albert (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2019)
  Music leaders play a key role within faith-based communities as they help to shape the culture and spirituality of those communities. Despite functioning in said faith-based environments where the spiritual well-being ...
 • PETR EBEN’S ORGAN CYCLE THE LABYRINTH OF THE WORLD AND THE PARADISE OF THE HEART 

  Nell, Mario; Lüdemann, Winfried (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2019)
  John Amos Comenius (1592-1670; known in Czech as Jan Ámos Komensky´), was a bishop and spiritual leader of the Bohemian Brethren (Unitas Fratrum), a grouping of Czech Protestants dating back to the fifteenth century. ...
 • MESSIAEN AS TEOLOOG: VERKONDIGING EN LOFPRYSING IN DIE ORRELWERK “DIEU PARMI NOUS” 

  Viljoen, Martina (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2019)
  Olivier Messiaen (1908-1992) was one of the most influential 20th-century composers, teachers and performers. For him, the proclaiming nature of his music was its most important and most noble aim. Despite this fact, ...
 • SING ’N NUWE LIED IN ’N NUWE TAAL – VOORBEELDE VAN INKLUSIEWE TAALGEBRUIK IN DIE AFRIKAANSE KERKLIED 

  Vermeulen, Ockie (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2019)
  Tydens my aanvanklike navorsing oor die afwesigheid van inklusiewe taal in nuwe Afrikaanse kerkliedere,1 skryf Faani Engelbrecht (betrokke by Flam2) aan my dat hy nie die nut daarvan insien nie, aangesien God kies om ...
 • REDAKTEURSBRIEF | EDITORIAL LETTER 

  Els, Gideon (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2019)
  Met hierdie uitgawe van Vir die Musiekleier trek ons ‘n nuwe baadjie vir die vaktydskrif aan. Fransa Vorster, wat die bladuitleg vir die tydskrif behartig, skryf as volg: “Ek is geïnspireer deur die eenvoudige lyne van ...
 • EDITORIAL POLICY 

  Unknown author (2018)
 • petr eBen’s organ cycle job (1987) 

  Nell, Mario; Winfried, Lüdemann (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2018)
  The Biblical book of Job has long been recognised as one of the great works of world literature, even independently of its specific significance within the Judeo-Christian tradition. It deals with the question of theodicy: ...
 • DISCERNMENT: A SPIRITUAL LEADERSHIP PERSPECTIVE 

  Wort, Albert (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2018)
  The human history is littered with decisions that have a positive outcome, but reality leaves us with decisions that affect earth negatively. Over time, elaborate theories were constructed on decision making by exploring ...
 • ORGAN TUITION FOR BEGINNERS – THE METHOD BEHIND THE METHODS1 

  Steyl, Marian; Nell, Mario (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2018)
  There exists a general opinion that organ beginners should have basic keyboard skills before organ tuition may commence. This viewpoint is explicitly confirmed by various organ pedagogues and beginners’ methods. For ...
 • Persuasion in contemporary worship music styles: Observations from a South African perspective 

  cilliers, Salomé (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2018)
  The concept of persuasion is rarely associated with contemporary Christian worship music. In this article, however, established persuasion models by Brown (2006), as well as Jowett and O’Donnell (2012), are employed to ...
 • SOMERKERSFEES – WEERGAWES, PERSPEKTIEWE EN MUSIKALE KRAGTE 

  Meyer, Jaco (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2018)
  The popular South African and Afrikaans Christmas carol, Somerkersfees (Summer Christmas), also known as Welkom, o stille nag van vrede (Welcome, oh quiet night of peace) by Koos du Plessis, exists in two noteworthy ...
 • Die teks, musiek en werking van “stille nag” (1818) 

  Kloppers, Elsabé (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2018)
  The 200th centenary of the popular Christmas carol, Silent Night, is celebrated this year. It was first performed in a small town in Austria, on Christmas Eve in 1818. Sung originally in German, it is now sung in many ...
 • Voorwoord 

  Els, Gideon (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2018)
  As a musician and a church musician, 2018 was very special to me. Not only did we celebrate the centenary of the death of two French composers, Claude Debussy and Lili Boulanger (and the first female winner of the Prix ...

View more