Vir die Musiekleier (ISSN 1999-3412) is SAKOV se tydskrif wat sedert Januarie 2011 by die Suid-Afrikaanse Departement van Onderwys geakkrediteer is.

Die tydskrif verskyn elke jaar in Desember. Dit is 'n glanspublikasie wat bestaan uit vakkundige artikels oor die erediens en kerk- en orrelmusiek, boek- en CD-resensies, verslae van streeksbyeenkomste, asook die Voorsittersverslag en Notule van die Algemene Jaarvergadering.

Enige persoon mag 'n bydrae lewer, mits dit aan die tydskrif se riglyne voldoen.

Die redakteur is prof. Hetta Potgieter en dr. Gerrit Jordaan is die mederedakteur.

Collections in this community

Recent Submissions

 • REDAKSIONELE BRIEF | EDITORIAL LETTER 

  Els, Gideon (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2021)
 • Gawie Cillié gedenk-lesing - Being Broken : a call to lead worship in god's Mission 

  Campbell, Colin; Kruger, Daleen (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2021)
  This article unpacks the missional paradigm according to the missio Dei. God is the primal agent in mission and calls his church into mission and sending the church to restore society. Created in the imago Dei, human beings ...
 • Roelof Temmingh's Kantorium 

  Lüdemann, Winfried (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2021)
  Roelof Temmingh’s Kantorium (2004) is one of three works for which the composer received the Helgaard Steyn award. Even though this oratorio-like work can be regarded as one of the most significant contributions by any ...
 • H. Pieter Van der Westhuizen op 90 : 'n Biografiese oorsig 

  Meyer, Jaco (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2021)
  Hercules Pieter van der Westhuizen (*1931) is a South African composer who served on the Interchurch Review Commission of the Afrikaans Psalm Anthology in 1977. His contributions to the church and choir repertoire in ...
 • A reflection on three organ works by Jacobus Kloppers, published as part of SAKOV’s Erediensmusiek Series (2010 and 2013) 

  Viljoen, Martina; Viljoen, Nicol (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2021)
  Though the composer, organist, pedagogue, and scholar Jacobus Kloppers left South Africa during the 1970s with his family to relocate to Edmonton, Canada, he actively contributed to advancing Reformed liturgical music in ...
 • The evolution of defining spirituality over the last century 

  Engelbrecht-Aldworth, Erika; Wort, Albert Renier (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2021)
  Spirituality is an elusive and a subjective concept built on several opinions (Senaji and Anyanje, 2020). However, it remains hard to articulate spirituality as an academic discipline. Barber (2019) describes spirituality ...
 • BOOK REVIEW | RESENSIE: A Passage of Nostalgia: The Life and Work of Jacobus Kloppers - Martina Viljoen 

  Meyer, Jaco (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2021)
 • REDAKSIONELE BELEID | EDITORIAL POLICY 

  (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2021)
 • REDAKSIONELE BELEID | EDITORIAL POLICY 

  Unknown author (2020)
  Editorial mission vir die MUSIEKLEIER / to the DIRECTOR of MUSIC publishes articles related to all aspects of Christian church music in Southern Africa, as well as internationally, from different cultural groups. The ...
 • RESENSIE: DIE KRUISIGING – WINFRIED LÜDEMANN 

  Meyer, Jaco (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2020)
  Die ware lig; Strofe 1: Vervul, o Heer, my hart met stille wyding; Toneel I: Jesus word gevangene geneem; Strofe 2: Hoe wonderbaar, die Herder gee sy lewe; Toneel II: Jesus word verloën; Strofe 3: Wat is die oorsaak, Heer, ...
 • DIE GEBRUIK VAN DIE DELPHI-TEGNIEK IN DIE BEPALING VAN ONS MEES GELIEFDE KERKLIED 

  Els, Gideon (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2020)
  This article provides an exposition of the process, results and experience of the researcher using the Delphi technique in order to determine the most beloved church song/hymn in Afrikaans-speaking congregations. Attention ...
 • BEETHOVEN SE "ODE AAN DIE VREUGDE" 

  Kloppers, Elsabe (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2020)
  Beethoven’s “Ode to Joy”: symphony, political instrument and hymn. The text of “Ode to Joy” by Friedrich Schiller (1759-1805) was inspired by friendship, but with a broader focus: that of an encompassing community of ...
 • GAWIE CILLIERS MEMORIAL LECTURE 

  Kruger, Daleen (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2020)
  The origins of congregational song are both fascinating and complex. It is therefore very important that the migration of a song from its inception (for instance in the Middle Ages) is carefully researched and documented ...
 • REDAKTEURSBRIEF | EDITORIAL LETTER 

  Els, Gideon (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2020)
  One of my favourite ‘modern’ composers is the great Leonard Bernstein (1918- 1990). He once said: “To achieve great things, two things are needed; a plan, and not quite enough time.” This is what I will take from the ...
 • GROSSER GOTT, WIR LOBEN DICH 

  Kloppers, Elsabé (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2019)
  The birth of Ignaz Franz (1719-1790) three hundred years ago, was commemorated in 2019. He was the writer of the German text of the hymn, Grosser Gott, wir loben dich. Two Afrikaans texts, based on this text, were ...
 • THE EXPERIENCE OF SPIRITUALITY OF MUSIC LEADERS WITHIN FAITHBASED COMMUNITIES 

  van Loggerenberg, Marius; Wort, Albert (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2019)
  Music leaders play a key role within faith-based communities as they help to shape the culture and spirituality of those communities. Despite functioning in said faith-based environments where the spiritual well-being ...
 • PETR EBEN’S ORGAN CYCLE THE LABYRINTH OF THE WORLD AND THE PARADISE OF THE HEART 

  Nell, Mario; Lüdemann, Winfried (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2019)
  John Amos Comenius (1592-1670; known in Czech as Jan Ámos Komensky´), was a bishop and spiritual leader of the Bohemian Brethren (Unitas Fratrum), a grouping of Czech Protestants dating back to the fifteenth century. ...
 • MESSIAEN AS TEOLOOG: VERKONDIGING EN LOFPRYSING IN DIE ORRELWERK “DIEU PARMI NOUS” 

  Viljoen, Martina (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2019)
  Olivier Messiaen (1908-1992) was one of the most influential 20th-century composers, teachers and performers. For him, the proclaiming nature of his music was its most important and most noble aim. Despite this fact, ...
 • SING ’N NUWE LIED IN ’N NUWE TAAL – VOORBEELDE VAN INKLUSIEWE TAALGEBRUIK IN DIE AFRIKAANSE KERKLIED 

  Vermeulen, Ockie (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2019)
  Tydens my aanvanklike navorsing oor die afwesigheid van inklusiewe taal in nuwe Afrikaanse kerkliedere,1 skryf Faani Engelbrecht (betrokke by Flam2) aan my dat hy nie die nut daarvan insien nie, aangesien God kies om ...
 • REDAKTEURSBRIEF | EDITORIAL LETTER 

  Els, Gideon (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2019)
  Met hierdie uitgawe van Vir die Musiekleier trek ons ‘n nuwe baadjie vir die vaktydskrif aan. Fransa Vorster, wat die bladuitleg vir die tydskrif behartig, skryf as volg: “Ek is geïnspireer deur die eenvoudige lyne van ...

View more