Show simple item record

dc.contributor.authorNöthling, F J
dc.date.accessioned2012-01-12T13:06:06Z
dc.date.available2012-01-12T13:06:06Z
dc.date.issued1981
dc.identifier.citationNöthling, F.J. 1981. Die ontwikkeling van die Brakpanse munisipale wapen 1920 - 1966. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 10:24-26, Jul. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968]en_US
dc.identifier.issn0379-9867
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/5174
dc.description.abstract• Opsomming: Die dorpswapen wat in 1920 deur die Brakpanse dorpsraad goedgekeur is, se ontwerp was heraldies onbevredigend. Dit het egter geen kommentaar ontlok voordat die Heraldiese Genootskap van Suidelike Afrika in 1959 'n beroep op die Raad gedoen het om die heraldiese foute in die wapen uit te skakel nie. Dit sou voorkom dat 'n swak ontwerpte wapen by die beoogde uitstalling van stads- en dorpswapens tydens die Uniefees (1960) ten loon gestel word. Die Raad het egter besluit om sy wapen te behou. Met die oprigting van ʼn nuwe gebou vir die Transvaalse provinsiale administrasie is besluit om net heraldies juiste wapens daarin uit te stal. Dit het die Raad genoodsaak om die saak in heroorweging te neem. Na oorlegpleging met heraldici het die Raad ʼn nuwe wapen laat ontwerp wat in 1966 geregistreer en goedgekeur is. Die nuwe wapen hou met die oue verband in dié opsig dat dit ook die mynbou as faktor in die ontstaan van die dorp uitbeeld.en_US
dc.description.abstract• Summary: The municipal coat of arms approved by the Brakpan Town Council in 1920 was not of sound heraldic design. This, however, only became an issue when the Heraldry Society of Southern Africa called upon the Council to eliminate the heraldic defects in it, so that a badly designed shield should be excluded from a proposed exhibition of municipal coats of arms during the Union festival (1960). The Council nevertheless decided to retain its coat of arms. When a new building for the Transvaal provincial administration was erected, it was decided that only municipal coats of arms of sound heraldic design would be displayed in this building. Thus the Council was forced to reconsider its decision. After consultation with Heraldists the Council had new heraldic bearings designed, which were registered and approved in 1966. The new shield relates to the old coat of arms in so far as it also depicts mining as a factor in the establishment of the town.
dc.language.isootheren_US
dc.publisherAfdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRCen_US
dc.titleDie ontwikkeling van die Brakpanse munisipale wapen 1920 - 1966.en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record