Show simple item record

dc.contributor.authorNöthling, F J
dc.date.accessioned2012-01-10T09:19:59Z
dc.date.available2012-01-10T09:19:59Z
dc.date.issued1979
dc.identifier.citationNöthling, F.J. 1979. Gekleurdes en Pretoria se sypaadjies. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 5:5-15, Jan. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968]en_US
dc.identifier.issn0379-9867
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/5135
dc.description.abstract• Opsomming: Voor die jaar 1900 is Gekleurdes nie toegelaat om op Pretoria se sypaadjies te loop nie. Na die Britse oorname van Pretoria het daar geleidelik ʼn verandering ingetree toe aanvanklik gerespekteerde Asiate en later Kleurlinge en Swartes op die sypaadjies toegelaat is. Onder Britse kroonkoloniebestuur het die verdere uitbreiding van hierdie vergunning hewige reaksie van die Blankes ontlok. Hulle wou terugkeer na die toestand soos dit voor die Tweede Vryheidsoorlog was en tot 1912 is verskeie pogings aangewend om dit te bewerkstellig. Na Uniewording in 1910 het die regering aandag gegee aan ʼn wet vir stedelike Swartes, maar daar is nie oorweging aan gegee om Gekleurdes die gebruik van sypaadjies te ontsê nie. Die rede vir die Blankes van Pretoria se houding moet gesoek word in hulle onwilligheid om sosiaal met Gekleurdes te verkeer en hulle vrees dat hierdie voorregte tot gelyke regte vir Gekleurdes sou lei. Hierteenoor was daar Blankes wat geredeneer het dat deur die Gekleurdes op die sypaadjies toe te laat, erkenning aan hulle gegee sou word vir die vooruitgang wat hulle gemaak het. Die Gekleurdes self het die verbod as onnodige diskriminasie teen hulle beskou.en_US
dc.description.abstract• Summary: Before the year 1900 Coloureds were not allowed on Pretoria’s sidewalks. After the British takeover of Pretoria this policy was changed when first respected Asians and later on Coloureds and Blacks were permitted on the sidewalks. During British crown colony government the extension of this concession evoked strong reaction from the Whites. They wanted a return to the pre-Anglo Boer War period and up to 1912 several attempts were made to secure this. After Union was established in 1910 the government worked on a law for urban Blacks, but to bar the Coloureds from the sidewalks was not considered. This attitude of the Whites of Pretoria can be attributed to their unwillingness to associate socially with Coloureds and to their fears that these privileges will lead to equal rights for Coloureds. In opposition to this some Whites regarded it as recognition of the Coloureds’ progress if they were to be allowed to use the sidewalks. The Coloureds themselves, however, looked upon this prohibition as unnecessary discrimination against them.
dc.language.isootheren_US
dc.publisherAfdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRCen_US
dc.titleGekleurdes en Pretoria se sypaadjies.en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record