Show simple item record

dc.contributor.authorVan Deventer, H.J.M.
dc.date.accessioned2016-07-01T09:03:42Z
dc.date.available2016-07-01T09:03:42Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationVan Deventer, H.J.M. 2011. Grammaties-historiese eksegese: quid est et quo vadis? In die Skriflig, 45(2/3):283-305. [http://indieskriflig.org.za/index.php/skriflig]en_US
dc.identifier.issn1018-6441
dc.identifier.issn2305-0853 (Online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/17928
dc.identifier.urihttp://indieskriflig.org.za/index.php/skriflig/article/view/16
dc.identifier.uridoi: 10.4102/ids.v45i2/3.16
dc.description.abstractThis article investigates the grammatical-historical method of biblical interpretation. The aim is to indicate certain problems in the approach through critical investigation and to make suggestions regarding changes to this method. Emphasis is placed on the historical- and reader-focused aspects related to reading an ancient biblical text. The development of the grammaticalhistorical method is placed against the backdrop of the development of biblical interpretation in general. Lastly, suggestions are made on how the results of the historical-Jesus research can contribute to responsible exegesis. Hierdie artikel neem die grammaties-historiese metode van Bybelverklaring onder die loep. Die doel is om by wyse van kritiese ondersoek, bepaalde leemtes in die benadering uit te wys en voorstelle te maak met betrekking tot die aanpassing van hierdie metode. Klem word veral gelê op die histories- en leser-gefokusde aspekte wat by die lees van ’n antieke Bybelteks ter sake is. Die ontwikkeling van die grammaties-historiese metode word teen die agtergrond van die ontwikkeling van Bybelverklaring in die algemeen geplaas. Laastens word voorgestel hoe resultate van ondersoeke na die historiese Jesus ’n bydrae tot verantwoorde eksegese kan maaken_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherAOSISen_US
dc.titleGrammaties-historiese eksegese: quid est et quo vadis?en_US
dc.title.alternativeGrammatical-historical exegesis: quid est et quo vadis?en_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.researchID10139028 - Van Deventer, Hendrik Johannes Marthinus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record