Show simple item record

dc.contributor.advisorNell, H.W.
dc.contributor.authorNash, Melanie Kim
dc.date.accessioned2009-03-17T06:49:43Z
dc.date.available2009-03-17T06:49:43Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/1730
dc.descriptionThesis (M.A. (Sociology))--Potchefstroom University for Christian Higher Education, 2003
dc.description.abstractHierdie skripsie fokus op die stres wat blanke mans ervaar as gevolg van regstellende aksie. Die outeur het besluit om hierdie navorsing van regstellende aksie en stres te bespreek vanaf 'n post-moderne, sosiale konstruktivistiese perspektief. Die doel van hierdie studie is: Om die sosiale konstruktivistiese perspektief toe te pas op die kwessies van stres wat verwant is aan regstellende aksie, om te bepaal of die konstruksie wat blanke mans het oor regstellende aksie hulle ervaring van stres sal affekteer. Om die doe1 van hierdie studie te bereik, het die navorser van kwantitatiewe en kwalitatiewe ondersoek metodes gebruik gemaak. Die kwalitatiewe ondersoek sluit in die gebruik van 'n geformuleerde vraelys tesame met onderhoude wat met die respondente gevoer is. Hulle reaksies is bespreek vanaf 'n sosiale konstruktivistiese perspektief om sodoende ondersoek in te stel na hoe die individu sy realiteit gekonstrueer het met betrekking tot regstellende aksie. Sosiale konstruktivisme suggereer dat die manier waarop die individu sy konstruksie van regstellende aksie formuleer. 'n belangerik rol kan speel in die individu se ervaring van stres. Die implikasie hiervan is dat dit nie noodwendig regstellende aksie per sé is wat na stres kan lei nie, maar dat die konstruksie van regstellende aksie iets is wat tot stres kan lei. Deur die bogenoemde in gedagte te hou, kan dit moontlik wees om die negatiewe konstruksie van regstellende aksie af te breek deur middel van de-konstruksie, om sodoende 'n meer positiewe konstruksie te vorm. Deur 'n persoon se konstruksie sodoende te verander, kan meegebring word dat stres dalk sal verminder en selfs geëlimineer kan word.
dc.publisherPotchefstroom University for Christian Higher Education
dc.titleStress experienced by white males as a result of affirmative action : an alternative storyen
dc.typeThesisen
dc.description.thesistypeMasters
dc.contributor.researchID10725385 - Nell, Hermann Werner (Supervisor)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record