Show simple item record

dc.contributor.advisorVan Rheede Van Oudtshoorn, G.P.
dc.contributor.authorOlivier, Judette
dc.date.accessioned2015-12-02T13:58:20Z
dc.date.available2015-12-02T13:58:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/15488
dc.descriptionMA (Communication Studies), North-West University, Potchefstroom Campus, 2015en_US
dc.description.abstractNuwe kommunikasie- en inligtingstegnologie vorm ’n individu se persepsies en hoe hulle ’n spesifieke organisasie sien. MSF Suid-Afrika se webtuiste (met spesifieke verwysing na die foto’s wat gebruik word op die webtuiste) is een van die kommunikasie- en inligtingstegnologieë wat ’n invloed sal hê op die persepsies van die organisasie se belangegroepe. MSF moet krities dink oor die foto’s wat hulle op hulle webtuiste plaas, aangesien dit moontlik die kommunikasie tussen die vrywilligers en die organisasie, sowel as die persepsies van vrywilligers, kan beïnvloed. Dit is van belang vir MSF om deur die foto’s wat hulle op MSF Suid-Afrika se webtuiste plaas die publiek in te lig oor die omstandighede van die populasie waarbinne die veldwerkers werk. Persepsies rig denke en besluite – problematiese uitdagings kan ontstaan indien hierdie persepsies in kontras staan met die persepsies wat MSF graag wil vorm met die gebruik van foto’s op hulle webtuiste. Die studie fokus vervolgens op die persepsies van potensiële vrywilligers van MSF, met spesifieke fokus op die foto’s gebruik op MSF Suid-Afrika se webtuiste. Die algemene doelstelling van hierdie studie is om vanuit ’n organisasiemediabestuursperspektief te bepaal watter rol foto’s op MSF Suid-Afrika se webtuiste speel in die persepsievorming tydens kommunikasie met potensiële vrywilligers as belangegroep. Die hoof bevindinge van die studie toon dat foto’s ’n rol speel om betekenis by te dra tot kommunikasie met belangegroepe, en dat die impak van die foto’s op MSF se webtuiste ’n rol speel in potensiële vrywilligers se persepsievorming. MSF kan meer fokus op die rol wat foto’s in die kommunikatiewe proses speel. Potensiële vrywilligers het verder aangetoon dat hulle meer persoonlike aandag vanaf MSF wil hê. Daar is ook gevind dat dit van belang is dat MSF se webtuiste visueel aanloklik moet wees en dat die foto’s wat op die webtuiste gebruik word akkuraat en geloofwaardig moet wees. MSF se sukses kan verbeter as hulle meer aandag aan potensiële vrywilligers gee. Respondente het verskillende voorstelle gemaak vir hoe MSF meer vrywilligers kan werf. Die studie dra by tot die belangegroepbestuur tussen MSF Suid- Afrika en hulle potensiële vrywilligers. Dit bied aan MSF Suid-Afrika geleentheid om beter te verstaan wat ’n steekproef van potensiële vrywilligers tans dink van die gebruik van foto’s op hulle webtuiste.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectMSFen_US
dc.subjectMédecins sans Frontières/Doctor’s Without Bordersen_US
dc.subjectNie-winsgewende organisasiesen_US
dc.subjectFoto’sen_US
dc.subjectPersepsiesen_US
dc.subjectWebtuistesen_US
dc.subjectKommunikasieen_US
dc.subjectAanlyn kommunikasieen_US
dc.subjectVrywilligersen_US
dc.subjectBelangegroepbestuuren_US
dc.subjectMSF
dc.subjectMédicines Sans Frontières/Doctor’s Without Border
dc.subjectNon-profit organisations
dc.subjectPhotograph’s
dc.subjectPerceptions
dc.subjectWebsites
dc.subjectOnline communication
dc.subjectVolunteers
dc.subjectStakeholder management
dc.titlePotensiële vrywilligers se persepsie van die foto's op Médecins sans Frontières se webtuisteafr
dc.typeThesisen_US
dc.description.thesistypeMastersen_US
dc.contributor.researchID21067775 - Van Rheede Van Oudtshoorn, George Peter (Supervisor)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record