Show simple item record

dc.contributor.advisorKotzé, J.
dc.contributor.authorFerreira, Ignatius Wilhelm
dc.date.accessioned2009-03-16T08:29:59Z
dc.date.available2009-03-16T08:29:59Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/1463
dc.descriptionThesis (M.B.A.)--North-West University, Potchefstroom Campus, 2007.
dc.description.abstractIn die studie is die komponente van 'n effektiewe projek portefeulje-bestuur proses ondersoek ten einde eerstens, te verstaan wat projek portefeulje-bestuur behels en tweedens, hoe effektief dit in Suid-Afrikaanse maatskappye aangewend word in die bestuur van Informasie Tegnologie projekte. Dit was duidelik uit die literatuurstudie dat daar sekere onderliggende komponente is wat, as deel van 'n groter geheel, die projek portefeulje-bestuur metodologie daarstel. Gedurende die studie is die volgende beginsels en komponente ondersoek: •Die moderne portefeulje-bestuur beginsels wat in finansiële bestuur geld en waarop die projek portfolio-bestuur benadering gegrond is; •Die verskeie komponente van projek portefeulje-bestuur; •Die Vermoë Volwasse Model oftewel die sogenaamde "Capability Maturity Model" (CMM) is gebruik om te verstaan of die organisasie wel in staat daartoe is om projek portefeulje-bestuur effektief toe te pas; en •Laastens, of die organisasie se projek portefeulje-bestuur metodologie ondersteunend tot die organisasie se strategie uitvoering bydra. Die ondersoek is voorafgegaan deur ‘n omvattende literatuurstudie wat fokus op die kenmerke van projek portefeulje-bestuur, die omvang van die verskillende projekbestuur Vermoë Volwasse Modelle en laastens, die gebeurlikheidstrategie modelle soos die Gebalanseerde Telkaart oftewel die sogenaamde "Balanced Scorecard" wat oor die laaste dekade ontwikkel is, alhoewel dit nog nie oral geïmplementeer is nie. 'n Empiriese studie is uitgevoer om die omvang van die gebruik van projek portefeulje-bestuur in Suid-Afrikaanse maatskappye te bepaal asook hoe effektief dit aangewend word. Die terugvoer wat verkry is, is aan die hand van die voorskrifte van die projek portefeulje-bestuur bate praktyk, die Vermoë Volwasse Model asook die gebeurlikheid strategie bestuurstoepassing, ontleed. Ten einde te verstaan tot watter mate die plaaslike tendense geldig is, is vergelykings gedoen met die resultate van internasionale ondersoeke. Hierdie internasionale ondersoeke is gedurende die laaste paar jaar gedoen ten einde die effektiwiteit van projek en program bestuur in ondernemings te bepaal. Die resultate daarvan kan as insette gebruik word ten einde maatskappye se interne projek portefeulje-bestuur praktyke beduidend te verbeter. Uit die studie is bevind dat projek portefeulje-bestuur, soos in Suid-Afrika toegepas, tans nie effektief tot strategie uitvoering bydra nie. Ten einde die volle omvang van die projek portefeulje-bestuur toepassing in die Suid-Afrikaanse konteks te verstaan behoort 'n omvangryke studie, soortgelyk aan die internasionale studies, geloods te word. Die resultate van sa 'n studie sal waarskynlik beter korreleer as wat in hierdie studie die geval was.
dc.publisherNorth-West University
dc.titleProject portfolio management's contribution to effective strategy executionen
dc.typeThesisen
dc.description.thesistypeMasters


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record