Show simple item record

dc.contributor.authorDe Klerk, Barend J.
dc.date.accessioned2015-06-30T08:15:18Z
dc.date.available2015-06-30T08:15:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationDe, K.B.J. 2013. Metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van wetenskaplike navorsing in die Liturgiek. In die Skriflig. 47(1):1-9. [http://www.inluceverbi.org.za/index.php/skriflig]en_US
dc.identifier.issn1018-6441
dc.identifier.issn2305-0853 (Online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/13974
dc.description.abstractOPSOMING: Om die nuwe ontwikkelings in die Liturgiek grondig te kan beoordeel, moet na die metateoretiese onderbou van die verskillende standpunte gekyk word. Wanneer ’n navorser op die terrein van die Liturgiek nie hierdie wendings in sy metateoretiese vertrekpunte verreken nie, kan sodanige navorser of meegesleur word deur hierdie denkrigtings, of aan die ander kant, impulsief reaksionêr ’n onwetenskaplike oordeel daaroor uitspreek. Die navorsingsartikel het daarom ten doel om die eie reformatoriese metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van die Liturgiek te probeer formuleer en om vas te stel wat die invloed daarvan is in die konteks van wendings in die denkklimaat asook die leefwêreld en kultuur waarin die wetenskaplike taak uitgevoer word. Hierdie navorsingsartikel het verder ten doel om ’n voorbeeld daar te stel hoe hierdie metateoretiese beskouing ’n navorsingsprojek kan stuur. Die wyse waarop God in die doop werksaam is en die effek daarvan op vergifnis en versoening in die Suid-Afrikaanse konteks, is die voorbeeld van hoe ’n navorsingsprojek in die wetenskap van die Liturgiek aangepak kan word. ABSTRACT: Metatheoretical points of departure with regard to scientific research in Liturgy. To be able to thoroughly judge the new developments in liturgy, the metatheoretical underpinnings of the different viewpoints must be examined. When a researcher in the field of Liturgy does not take these alterations on his metatheoretical points of departure into consideration, one can be carried away by these schools of thought, or on the other hand, express an unscientific judgement in an impulsive reactionary manner. The objective of this research article is therefore to try and formulate reformed metatheoretical points of departure with regard to Liturgy and to determine the impact thereof in the context of alterations in the climate of thought, the world we are living in and the culture within which the scientific task is carried out. A further objective of the research article is to provide an example of the way in which this metatheoretical view can steer a research project. The way in which God is working through baptism and the effect thereof on forgiveness and reconciliation in the South African context, is an example of the way in which a research project can be undertaken in the science of Liturgy.en_US
dc.description.urihttp://www.inluceverbi.org.za/index.php/skriflig
dc.description.urihttp://dx.doi.org/10.4102/ids.v47i1.89
dc.description.urihttp://www.indieskriflig.org.za/index.php/skriflig/article/view/89
dc.language.isootheren_US
dc.publisherOASISen_US
dc.titleMetateoretiese vertrekpunte ten opsigte van wetenskaplike navorsing in die Liturgieken_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.researchID10175946 - De Klerk, Barend Jacobus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record