Show simple item record

dc.contributor.authorBreed, Gert
dc.date.accessioned2015-06-30T08:07:28Z
dc.date.available2015-06-30T08:07:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBreed, G. 2013. Metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van wetenskaplike navorsing in gemeentebediening. In die Skriflig. 47(1):1-10. [http://www.inluceverbi.org.za/index.php/skriflig]en_US
dc.identifier.issn1018-6441
dc.identifier.issn2305-0853 (Online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/13973
dc.description.abstractOPSOMING: Hierdie artikel is deel van ’n reeks oor die verrekening van die metateoretiese vertrekpunte in die wetenskap van Praktiese Teologie. Die eerste fase van die reeks bied die teoretiese onderbou vir die werklikheids-, hermeneuties- en wetenskapsteoretiese beskouing van die vak. Die tweede fase fokus op die invloed wat hierdie vertrekpunte op die wetenskaplike navorsing van die verskillende vakgroepe in die Praktiese Teologie het. Hierdie artikel handel oor die wetenskaplike benaderingswyse tot die navorsingsveld van gemeentebediening. In hierdie artikel word die persoonlike metateoretiese perspektief waarmee die vakgebied van gemeentebediening benader word, uitgespel en verantwoord ten opsigte van die volgende: die werklikheidsbeskouing waarmee daar op die navorsingsveld van gemeentebou gefokus word; die onderbou van die hermeneutiese beskouing wat nodig is om tot ’n verstaan te kom en tot ’n verantwoordbare verhouding tussen die elemente wat in die gemeentebouproses ter sprake kom; en ten slotte om die wetenskapsteoretiese benadering waarmee die navorsingsveld van gemeentebou op ’n wetenskaplik-verantwoorde wyse ondersoek kan word, te beskryf. ABSTRACT: Metatheoretical assumptions in scientific research about the ministry of the congregation. This article is part of a series about taking into account the metatheoretical assumptions in scientific practical-theological research. The first part of this series gives the theoretical foundation for the view on reality-theoretical, hermeneutical-theoretical and scientific-theoretical approaches to the research field. The second part focuses on the effect that these assumptions will have on the scientific research of the various subject groups in Practical Theology. This article describes the scientific approach to the research field of congregational ministry. This article describes the personal metatheoretical perspective from which the subject area is approached and gives account of the following: the view on reality with which the research field of congregational ministry is studied; the foundation on which the hermeneutical viewpoint is built to attain an understanding and a founded relationship between the elements that are applicable in the ministry of the congregation; as well as in the last instance, to describe the scientific-theoretical approach to the research field in a justified manner.en_US
dc.description.urihttp://www.inluceverbi.org.za/index.php/skriflig
dc.description.urihttp://www.inluceverbi.org.za/index.php/skriflig/article/view/88
dc.language.isootheren_US
dc.publisherOASISen_US
dc.titleMetateoretiese vertrekpunte ten opsigte van wetenskaplike navorsing in gemeentebedieningen_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.researchID10995374 - Breed, Gert


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record