Now showing items 1-1 of 1

    • Basisteoretiese perspektiewe vir beoordeling van 'n kerklike psalmboek 

      Van Rooy, Jacoba Hendrika; De Klerk, Barend Jacobus (University of the Free State, Faculty of Theology, 2011)
      Basic theoretical perspectives for evaluation of a hymn book. In 2003 the Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (Reformed Churches in South Africa) introduced a new hymn book Psalmboek 2003 (Psalter 2003). For the evaluation ...