Now showing items 1-1858 of 1858

   Subject
   V-model [1]
   Vaal [1]
   Vaal Region [1]
   Vaal River [15]
   Vaal river [1]
   Vaal River Barrage [2]
   Vaal River Barrage reservoir [1]
   Vaal Triangle [13]
   Vaal Triangle and Youth unemployment [1]
   Vaal Triangle Campus Library [1]
   Vaal Triangle churches [1]
   Vaal Triangle in Gauteng [1]
   Vaal Triangle region [3]
   Vaal Triangle Townships [1]
   Vaal University of Technology [1]
   Vaal-Triangle [1]
   Vaalbos National Park [1]
   Vaaldriehoek (Suid-Afrika) [1]
   Vaaldriehoekkampus-biblioteek [1]
   Vaalharts [3]
   Vaalharts Irrigation Scheme [1]
   Vaalharts irrigation scheme [1]
   Vaalharts Water [1]
   Vaalkop Dam [1]
   Vaalkopdam [1]
   Vaalrivier [1]
   Vaardighede [5]
   Vaardighede en bevoegdhede [1]
   Vaardighede ontwikkeling [1]
   vaardighede tekort [1]
   Vaardigheid [4]
   Vaardigheid toetsing [1]
   vaardigheidskole [1]
   Vaardigheidsraamwerk [2]
   Vaardigheidstoetsing [1]
   Vaardigheidsvereistes [1]
   VABS [1]
   Vacancy rates [1]
   Vacant congregation/parish [1]
   Vaccenic acid [1]
   Vaccination [2]
   Vaccine [4]
   Vaccine development [1]
   Vaccine storage [1]
   Vaccines [2]
   Vaccinium spp [1]
   Vachellia [2]
   Vacuolation [1]
   Vacuous chewing movements [1]
   Vacuum insulation [1]
   Vacuum system [1]
   Vader [2]
   Vader se betrokkenheid in die versorging van die kind [1]
   Vaderafwesigheid and Vaderskap [1]
   Vaderloosheid [1]
   Vaders [1]
   Vaders se ervaring [1]
   Vaderskap [1]
   Vaderskap van God [1]
   Vaderskapsverlof [1]
   Vadose Zone [1]
   Vadose zone [1]
   Vaginal mucosa [1]
   Vagrancy [1]
   Vagrant [1]
   Vakansie [1]
   Vakbond [2]
   vakbond lidmaatskap [1]
   Vakbond Solidariteit [1]
   Vakbond wedywering [1]
   Vakbonde [1]
   Vakbondwese in Suid-Afrika [1]
   vakdissiplines [1]
   Vakgerigte kommunikasie [1]
   Vakinhoudelike kennis [1]
   Vakkomitee [1]
   Vakkundige [1]
   Vaktaal [1]
   Vaktaalontwikkeling [1]
   Vakwoordeboek [1]
   Valensiemorfeem [1]
   Valid inequalities [1]
   Valid trust [1]
   Valid wil [1]
   Validasie [1]
   Validate [2]
   Validated analytical methods [1]
   Validation [31]
   validation [7]
   Validation argument [1]
   Validation framework [1]
   Validering [4]
   Validity [61]
   validity [13]
   Validity -- South African context [1]
   Valorisation [1]
   valorisation [2]
   Valoyi [1]
   Valproate [1]
   Valproic acid [3]
   Valse behoeftes [1]
   Valsrivier [1]
   Valuation [8]
   valuation [4]
   Valuation approach [1]
   valuation approach [1]
   valuation framework [1]
   Valuation method [1]
   Valuation methods [1]
   valuation methods [1]
   Valuation methods - Net present value [1]
   Valuation of ceasing limited rights [1]
   Valuation of licensed water use rights and licensed water use rights as an estate asset [1]
   Valuation Theory [1]
   Valuations [1]
   Value [15]
   value [5]
   Value add [1]
   value added [1]
   Value added approach [1]
   Value Added Tax [4]
   Value added tax [2]
   Value Added Tax (VAT) [2]
   Value Added Tax: illegal transactions [1]
   value adding [1]
   Value and Effectiveness [1]
   Value at Risk [1]
   Value at risk [1]
   Value at Risk (VaR) [1]
   value based investment [1]
   Value based management [1]
   Value based management (VBM) [1]
   value capture [1]
   Value Chain [2]
   Value chain [7]
   value chain [2]
   Value chain analysis [2]
   Value chains [1]
   value chains [1]
   Value co-creation [1]
   Value concept [1]
   value concept [1]
   Value Creation [2]
   Value creation [5]
   value creation [2]
   Value Differentiation [1]
   Value dissonance [1]
   Value driven [1]
   value driver [1]
   value drivers [1]
   value for money [3]
   value innovation [1]
   Value interpretation [1]
   Value judgement on teaching practice [1]
   Value measurement [1]
   Value neutral [1]
   Value of companies [1]
   Value of dignity [1]
   Value of history [1]
   Value of nature [1]
   Value of simulation models [1]
   Value of teaching practice [1]
   Value orientation [1]
   Value proposition [2]
   value proposition [1]
   Value relevance [1]
   Value representation [1]
   Value Stream Map [1]
   Value stream map [1]
   Value Stream Mapping [3]
   Value stream mapping [1]
   Value system [1]
   Value-Added Management [1]
   Value-added products [1]
   Value-added tax [5]
   Value-Added Tax (VAT) [2]
   Value-Added Tax Act [1]
   value-adding [1]
   Value-at-Risk [1]
   Value-at-risk [2]
   value-at-risk [1]
   value-based approach [1]
   Value-Based Management [3]
   Value-based management [4]
   Value-based management (VBM) [2]
   Value-capturing [1]
   value-creation process [1]
   Value-driven transformation [1]
   Value-focused approach [1]
   value-focused approach [1]
   Value-focused assessment [1]
   Value-gap [1]
   value-gap [1]
   Value-of-risk [1]
   Value-orientated approach [1]
   Value-orientation [2]
   Value-vacuum [1]
   value-vacuum [1]
   Values [38]
   values [10]
   Values and characteristics [1]
   values and culture [1]
   Values and norms [1]
   values and school effectiveness [1]
   Values Clarification [1]
   Values clarification and education for sustainable development [1]
   Values education [3]
   Values education programmes [1]
   Values in action [1]
   Values in Action Inventory of Strengths [1]
   values-based curriculum [1]
   Values-based education [1]
   Values-based physical education [1]
   values-based practitioner self-enquiry [1]
   values-based self-enquiry [1]
   Values-Study and teaching [1]
   Valuestream mapping [1]
   Valve Testing [1]
   Valve-regulated lead-acid battery [1]
   Valves [6]
   Van Coillie [1]
   Van der Hoff, Dirk, 1814-1881 [1]
   Van der Merwe [1]
   Van der Merwe v RAF [1]
   Van Hiele [2]
   Van Hiele levels [1]
   Van Hiele model [1]
   Van Hiele Theory of Geometric Thought [1]
   Van Hiele-denkvlakke [1]
   Van Leeuwen [1]
   Van Lennep, J. (Jacob), 1802-1868 [1]
   Van Loon [1]
   Van Niekerk, Dolf. Skrik kom huis toe [1]
   Van Rooyen, Engela: Met ’n eie siekspens [1]
   Van Staden, Ilse [1]
   Van Til [2]
   Vanadium [1]
   vanadium [1]
   Vanadium ions cross-over [1]
   Vanadium purification [1]
   vanadium redox flow (VRFB) [1]
   Vanadium redox flow battery [3]
   Vandalism [1]
   Vanderbijlpark Campus (VC*) [1]
   Vanderbijlpark Works [1]
   Vanillin [1]
   vanillin [1]
   Vanillyl alcohol [1]
   Vanillyl alcohol oxidase [1]
   VANN [1]
   Vanuit 'n omgewingsregperspektief [1]
   VAPEX [1]
   Vaping [1]
   Vapor pressure [1]
   Vapor sorption [1]
   Vapour compression cycle [1]
   VAR [5]
   VAR model [1]
   VAR models [2]
   Variability [6]
   variability [1]
   variability independent of the mean index [1]
   Variability Management [1]
   variability of particulate matter concentrations [1]
   Variability of practice [3]
   Variable cost [1]
   Variable costs [1]
   Variable flow control [1]
   Variable heliosphere [1]
   Variable importance [1]
   Variable mesh [1]
   Variable rate technology [1]
   Variable returns to scale [1]
   variable returns to scale [2]
   Variable selection [4]
   Variable speed control [1]
   Variable Speed Drive [1]
   Variable speed drive [3]
   Variable Speed Drive(s) [1]
   Variable speed drives [2]
   variable speed drives [1]
   Variable thermal conductivity [1]
   variable thermal conductivity [1]
   variable viscosity [1]
   Variable water flow [3]
   variable water flow [1]
   Variable-fill dynamometers [1]
   Variable-temperature X-ray powder diffraction [1]
   Variables [2]
   variables [1]
   variables important in discrimination [1]
   Variance [2]
   Variance analysis [1]
   Variance components [2]
   Variance Decomposition [7]
   Variance decomposition [1]
   Variance Decomposition model [1]
   Variance decomposition model [1]
   Variance explained [1]
   variance explained [1]
   variance inflation factor [1]
   Variance Ratio Test [1]
   Variansie verklaar [1]
   Variansie-ontbindingsmodelle [1]
   Variant load [2]
   Variants [2]
   Variation [1]
   variation [1]
   Variation nodes [1]
   variation of coeffcient estimates [1]
   Variation theory [1]
   Variational Asymptotic Beam [1]
   variational inequalities [1]
   Varieties [2]
   varieties [1]
   varieties of Afrikaans [1]
   Variety [1]
   variety [1]
   Variety status [1]
   variëteit [1]
   variëteite [1]
   Variogram [1]
   Variometer [1]
   Various ray tracer [1]
   VARMA [1]
   VARMA Class of model [1]
   Varsity Cup sport [1]
   Varswater [1]
   varswater [1]
   Varswater oewerhengel - Volhoubaarheid [1]
   Varswaterbesoedeling [1]
   Varying market efficiency [1]
   Vascular aging [1]
   vascular aging [1]
   Vascular calcification [1]
   Vascular cell adhesion molecule-1 [1]
   Vascular damage [1]
   vascular damage [1]
   vascular diseases [1]
   Vascular dysfunction [1]
   vascular dysfunction [2]
   Vascular endothelial growth factor [1]
   Vascular function [3]
   vascular function [1]
   Vascular plants [1]
   Vascular reactivity [1]
   vascular reactivity [2]
   Vascular remodeling [1]
   Vascular remodelling [1]
   vascular responses [1]
   vascular stiffness [1]
   Vascularization [1]
   Vasculature [1]
   Vasgelegde waarde (VW) [1]
   Vashegtingsorgane [1]
   Vasicek distribution [2]
   Vasicek Model [1]
   Vasodilation [1]
   vasodilation [1]
   Vasopressin [1]
   Vassal Treaties [1]
   Vasstelling [1]
   Vaste koste [1]
   Vaste orale doseer vorme [1]
   Vaste termyn kontrak [1]
   Vastedosiskombinasieproduk [1]
   VAT [2]
   VAT Act [1]
   VAT and government deficit [1]
   VAT and government revenue [1]
   vat en sit [1]
   VAT on fuel and Fuel levy [1]
   VAT treatment [1]
   VaTsonga [1]
   Vault [1]
   VBM [1]
   VCAM [1]
   VCC [1]
   VCT [2]
   VEC Granger Causality [1]
   VEC model [1]
   VECM [5]
   Vector [2]
   vector [1]
   Vector Autoregression [1]
   vector autoregression [1]
   Vector autoregression technique [1]
   Vector Autoregressive Model (VAR) [1]
   Vector competence [1]
   Vector control [2]
   Vector Error Correction [2]
   Vector Error Correction Model [12]
   Vector Error Correction model [2]
   Vector error correction model [4]
   Vector error correction model (VEC model) [1]
   Vector Error Correction Model (VECM) [2]
   Vector Error Correction South Africa [1]
   Vector lattice [8]
   vector lattice [1]
   Vector lattice cover [3]
   Vector lattices [2]
   Vector measure [1]
   Vector-borne diseases (VBDs) [1]
   Vectors [2]
   vectors [1]
   Veeboerdery [1]
   Veelrassige pleegsorg [1]
   Veeltematies and Wetgewing [1]
   Veelvoudige-pad [1]
   Veelvuldige gevallestudie [1]
   Veelvuldige medisinale weerstandbiedende tuberkulose [1]
   Veelvuldige prestasie omgewing [1]
   Veelvuldige sklerose [1]
   Veelvuldige verliese [1]
   Veerkragtig/ veerkragtigheid [1]
   Veerkragtigheid [9]
   veerkragtigheid [1]
   veerkragtigheid aanwysers [1]
   VEG leerders [1]
   Vegetable [1]
   Vegetable consumption [1]
   Vegetable crops [1]
   Vegetable gardens [2]
   Vegetable intake [1]
   Vegetable oil [1]
   Vegetables [4]
   vegetables [1]
   Vegetarianism [1]
   vegetariër [1]
   Vegetation [4]
   vegetation [2]
   Vegetation analysis [1]
   vegetation assessment [1]
   Vegetation composition [1]
   Vegetation cover [1]
   Vegetation dynamics [3]
   Vegetation impacts [1]
   vegetation index [1]
   Vegetation status [1]
   Vegetation structure [6]
   vegetation survey [1]
   Vegetation type [1]
   VEGF-A [1]
   Vehicle [1]
   Vehicle design [1]
   vehicle effect [1]
   Vehicle emissions [1]
   Vehicle finance [1]
   Vehicle identification [1]
   Vehicle monitoring [1]
   Vehicle operators [1]
   Vehicle ownership growth [1]
   Vehicle ownership levels [1]
   Vehicle vibration [1]
   Vehicles [4]
   Vehicular emission [1]
   Veil [2]
   veil [1]
   Veilige internet gebruik [1]
   Veiligheid [5]
   veiligheid [2]
   Veiligheid en sekuriteit [1]
   Veiligheidsanalise [1]
   Veiligheidsprestasie [1]
   Veiligheidsuitkomste [1]
   Vein deposits [1]
   Vektor-foutaanpassings-model [1]
   Vektor-foutaanpassingsmodelle [1]
   Vektormaat [1]
   Vel blootstelling [1]
   Vel oppervlak pH [1]
   Vel veeg metode [1]
   Vel-afleweringsgaping [1]
   Vela pulsar (PSR J0835-4510) [1]
   Vela pulsar (PSR J0835−4510) [1]
   Vela X [1]
   Vela-pulsar (PSR J0835-4510) [1]
   Velbeskermingsfunksie [2]
   Velblootstelling [2]
   Veld [5]
   Veld condition [2]
   Veld condition assessment [1]
   veld fire [1]
   Veld Fires [1]
   Veld fires [3]
   veld fires [1]
   Veldhokkie [1]
   Veldpraktikum [1]
   Veldteorie [3]
   Veldtoestand [1]
   Veldtog [1]
   Velgrensfunksie [2]
   Velhidrasie [4]
   Velkanker [1]
   Velkondisie [1]
   Velnotering [1]
   Velocimetry [1]
   Velocity [3]
   Velocity dispersion [1]
   Velocity distribution [1]
   Velocity estimation [1]
   velocity flow field [1]
   Velocity growth [1]
   Velocity-flow classes [1]
   Veloppervlak-pH [1]
   Velostat [1]
   Velsensitisering [1]
   Velvet beans [1]
   Venda [2]
   Vendor [2]
   vendor registration [1]
   vendors [1]
   Vendors' poor responses [1]
   Venlafaksien [1]
   Venlafaxine [5]
   Vennootskap [1]
   vennootskap [1]
   Vennootskappe in onderwysersopleiding [1]
   Venom [1]
   Venous thromboembolism [1]
   Venous thromboembolism prophylaxis [1]
   Vent gases [1]
   Ventersdorp [1]
   Ventilasie [2]
   Ventilasie en lugversorging stelsel [1]
   Ventilasie op aanvraag [1]
   Ventilasiesimulasie [1]
   Ventilation [7]
   ventilation [4]
   Ventilation and air-conditioning system [1]
   Ventilation and Cooling (VC) [1]
   Ventilation and cooling (VC) system simulation [1]
   Ventilation and cooling system simulation [1]
   Ventilation fans [1]
   Ventilation network [1]
   Ventilation on Demand [1]
   Ventilation on demand [1]
   ventilation regulations [1]
   Ventilation Simulation [1]
   Ventilation system [1]
   ventilation temperatures [1]
   Ventilation-on-demand [1]
   Ventilatory threshold [1]
   Venting [2]
   Venting of traumatic information [1]
   Venture capital [2]
   venturing [1]
   Veracity [1]
   Verafrikaansing and Vernederlandsing [1]
   Veralgemeende additiewe neurale netwerk [1]
   Verandah hut [1]
   Veranderde medisynebesit-verhouding [1]
   Veranderende [2]
   Verandering [2]
   Verandering and Wetmatgheid [1]
   Verandering oor tyd [1]
   Verandering van voël gemeenskappe [1]
   Veranderinge [1]
   Veranderingsagent [1]
   Veranderingsbestuur [1]
   veranderingsbestuur [1]
   Veranderlike koste [1]
   Veranderlikheid [1]
   Verantwoordbaarheid [1]
   Verantwoordelike toerisme [1]
   verantwoordelike toerisme [1]
   Verantwoordelikhede [1]
   Verantwoordelikheid [2]
   verantwoordelikheid [1]
   Verantwoordingspligtigheid [1]
   verb lemma [1]
   Verb morphology [1]
   verbal [1]
   Verbal ability [1]
   Verbal abuse [1]
   verbal aggressiveness [1]
   Verbal communication [2]
   Verbal conduct [1]
   Verbal forms [1]
   verbal forms [1]
   Verbal response scales [1]
   Verbal text [2]
   Verbale kommunikasie [1]
   verband [1]
   Verbandsmerkers and Voegwoorde [1]
   Verbascum thapsus [1]
   Verbatim [1]
   verbatim [1]
   verbeeck [1]
   Verbeelding [2]
   verbeelding [1]
   Verbenaceae [1]
   Verbeterde uitkomste [1]
   Verbetering van gemeenskapsbetrokkenheid [1]
   Verbinding [1]
   verbintenis [1]
   Verbintenis en prestasie [1]
   verbod op [1]
   Verbond [2]
   verbond [2]
   Verbondenheid [2]
   Verbondseën [1]
   Verbondseise [1]
   Verbondsgesin [1]
   Verbondsleiers [1]
   Verbondsteologie [2]
   Verbouing [1]
   Verbrande paradys (Hans du Plessis) [1]
   Verbruik [1]
   Verbruiker [3]
   Verbruikers [2]
   Verbruikers se persepsies [1]
   Verbruikers voedselvoorkeure [1]
   Verbruikersaankoopgedrag [1]
   Verbruikersbeskerming [2]
   verbruikersbeskerming [1]
   Verbruikersbewustheid [1]
   Verbruikersgedrag [2]
   Verbruikerskrediet [2]
   Verbruikerskultuur [1]
   verbruikerskultuur [1]
   Verbs [2]
   Verdedigende-coping [1]
   Verdediging [1]
   Verdeeldheid [1]
   verdeling [1]
   Verdere Onderwys en Opleidingskollege (VVO) [1]
   Verdiskonteerde kontantvloei (VKV) [1]
   verdoeseling van programkodeplagiaat [1]
   Verdraagsaamheid [1]
   Verdriet [1]
   Verdwerging [1]
   Vereeniging [2]
   Vereeniging cluster [1]
   Vereenvoudigde Nederlandse Spelling (VNS) [1]
   Vereistes ingenieurswese [1]
   Vereistes kommunikasie [1]
   Vereistes veranderinge [1]
   Vereistes verkryging [1]
   Vereistes verkrygings raamwerk [1]
   Vereistes verkrygings tegnieke [1]
   Verenigde Koninkryk [1]
   Verenigde Nasies Resolusie 1769 (2007) [1]
   Verenigde Nasies se Konvensie oor die Regte van die Kind, 1989 [1]
   Verenigde Nasies vredesoperasie [1]
   Verfraaiing [1]
   Vergaderings [1]
   verganklikheid [1]
   Vergassing [1]
   vergeldende geregtigheid [1]
   Vergelyk [1]
   Vergelykbare verkope [1]
   Vergelykend en algemeen [1]
   vergelykende geskiedenis [1]
   vergelykende internasionale perspektiewe [1]
   Vergelykende onderwys [1]
   Vergelykende Opvoedkunde [2]
   Vergelykende studie [1]
   vergelykende studie [1]
   Vergifnis [2]
   vergifnis [1]
   vergifnisonderwys [1]
   Vergil [1]
   Vergoeding [2]
   vergoeding [1]
   Verhaalterapie [1]
   verhale [1]
   Verhitting [1]
   Verhoogvrees [1]
   Verhoor [1]
   Verhouding met Ou Testament [1]
   Verhouding met toesighouers [1]
   Verhouding tussen ’n vader en ’n leergestremde kind [1]
   verhouding: mens en natuur [1]
   verhouding: Skriflesing, prediking, gebed [2]
   Verhoudinge [1]
   Verhoudingkultiveringstrategieë [1]
   Verhoudings [3]
   verhoudings [1]
   Verhoudingsbemarking [1]
   verhoudingsbemarking (VB) [1]
   Verhoudingsbestuur [8]
   Verhoudingsbestuur-teorie [1]
   Verhoudingshanteering [1]
   Verhoudingskenmerke [1]
   Verhoudingskwaliteit [1]
   Verhoudingskwaliteite [2]
   verhoudingskwaliteite [1]
   Verhoudingsmatigheid [1]
   Verhoudingswelstand [1]
   Verhoudinguitkomste [1]
   Veridical perception [1]
   Verification [4]
   Verification and validation of voltage dip root causes [1]
   Verificationalism [1]
   verifiers [1]
   Verify [1]
   Verkennende navorsing [1]
   verkiesings [1]
   Verklaring [1]
   Verklaringsverskille [1]
   Verkoeling [1]
   verkondiging [1]
   Verkragter [1]
   verkragting [1]
   Verkragting insidente [1]
   Verkryging [1]
   Verkrygings- en aanbodkettingbestuur [1]
   Verledetydkonstruksie [1]
   Verlengde vrystelling [1]
   Verlies [2]
   verlies [1]
   Verloop [1]
   Verloskunde in Lesotho [1]
   Vermaak [1]
   Vermengde [1]
   Vermicompost [2]
   vermicompost [1]
   Vermicompost tea [1]
   Vermiculite [1]
   vermiculite [1]
   vermiculture [1]
   Vermindering [1]
   Vermindering van belasting [1]
   vermoede van werknemer [1]
   Vermoeidheid [1]
   Vermoeidheidstoetse [1]
   Vermoensregtelike gevolge [1]
   Vermoë [1]
   Vermoëns [1]
   Vernuwing [1]
   vernuwing in die kerklied [1]
   Verongelyk [1]
   Verontreg [1]
   Verootmoediging [1]
   verootmoediging [1]
   Veroudering [1]
   Verpleegdosent [1]
   Verpleegdosente [1]
   Verpleegkunde [1]
   Verpleegkunde of gementorde student [1]
   Verpleegkundestudent [1]
   Verpleegkundige [2]
   Verpleegkundige rapportering [1]
   Verpleegkundiges [1]
   Verpleegleiers [1]
   verpleegleierskap [1]
   Verpleegonderrig [1]
   Verpleegonderrig instansie [1]
   Verpleegopvoeder [1]
   verpleegster [1]
   Verpleegsters [1]
   verpleegsters [1]
   Verpleegstudent [4]
   verpleegstudente [1]
   verpleegstudente en leeromgewing [1]
   Verpleging [3]
   verpleging [1]
   Verpleging - Psigologiese aspekte [1]
   Verpleging lynbestuurder [1]
   Verpleging werknemer [1]
   Verplegingskolleges [1]
   Verplegingstake wat ongedaan bly [1]
   Verpligte sekwestrasie [1]
   Verpligting [1]
   Verpligting om in goeie trou te beding [1]
   Verpligting van die staat [1]
   Verplinting om te beding [1]
   verraad [1]
   Verre Wes-Rand [1]
   Verryking [2]
   Versekeraar [1]
   Versekerde [1]
   Versekerde metode vir stelsels [1]
   Versekering [2]
   Versekeringsbedryf-personeel en korrektiewe werknemers [1]
   Versekeringsdekking [1]
   Versekeringskontrak [1]
   Verset [1]
   verset [1]
   Versieringsmotiewe [1]
   Verskansing [1]
   verskeidenheid [1]
   Verskeidenheid in die werkplek - Suid-Afrika [1]
   verskeie mynskagte [1]
   verskille [1]
   Verskillende perspektiewe [1]
   Verslaafde [1]
   verslagskrywing [1]
   Versnellings-meter [1]
   Versnellingskeiding [1]
   Versoening [3]
   versoening [2]
   versoening tussen Afrikaans- en Engelssprekendes [1]
   Versorger [5]
   versorger [1]
   Versorgers [1]
   versorgers [1]
   Versorgers se ervaring [1]
   Versorging [3]
   Versorging en higiëne [1]
   versorging en medewerkers [1]
   Versorgingsplig [1]
   Versplintering [1]
   verspreide kognisie [1]
   Verspreide versterker [1]
   Verspreiding [2]
   Verspreiding van inkomste [1]
   Verstaanbare inset [1]
   Verstandbeheerprogrammering [1]
   Verstandelik gestremde kinders [2]
   Verstandelik gestremde kinders - Onderwys [3]
   Verstandelik gestremdes - Onderwys [1]
   Verstandelike gestremdhede [1]
   Verstedeliking [6]
   verstedeliking [1]
   Verstedelikingsgradiënt [1]
   Versterking van die self [1]
   Versterking van veerkragtigheid [1]
   versteurde eetgewoontes [1]
   Verstrooing/diaspora [1]
   Versyfering [1]
   Vertaalkunde [1]
   vertaalstrategieë [1]
   Vertaling [2]
   vertaling [1]
   Vertalingstegniek [1]
   Verteenwoordigende demokrasie [1]
   verteenwoordigende demokrasie [1]
   Verteenwoordiger [1]
   vertel en wys [1]
   vertelinstansie [1]
   verteller [1]
   Vertellersperspektief [1]
   Vertelling [1]
   vertelwyse [1]
   Vertical and horisontal application of fundamental rights [1]
   Vertical coordination and integration [1]
   Vertical equity [1]
   Vertical forward integration [1]
   Vertical Franz cells [1]
   Vertical group cooperation [1]
   Vertical integration [1]
   vertical integration [1]
   Vertical jump [1]
   Vertical polarized antenna [1]
   Vertical roller mill technology [1]
   Vertical shaft [1]
   Vertical structure [1]
   Vertical transmission [1]
   Vertical trust [3]
   Vertikale sprong [1]
   Vertikale vertroue [1]
   Vertolking [1]
   Vertolking van grondwet [1]
   Vertraging [1]
   Vertroue [3]
   Vertrouensoriëntasie [1]
   Vertrouensprofiel [1]
   Vertroulikheid [1]
   Vervaardigersondersteuningsberamings [1]
   Vervaardiging [2]
   verval [1]
   Verval hitte [1]
   Vervalsing [1]
   vervet monkey [1]
   Vervet monkey GLYAT and primate GLYAT nucleic acid sequencing [1]
   Vervet monkeys [1]
   vervlegte leer [1]
   Vervloeiing [1]
   vervoerbeplanning [1]
   Vervolg [1]
   Vervreemding [1]
   Verwaarlosing [1]
   Verwagte diens [1]
   Verwagte uitkomste [1]
   Verwagting [1]
   Verwagtinge [1]
   Verwagtinge van die dosent [1]
   Verwagtinge van die student [1]
   Verwagtings [1]
   Verwerping [2]
   Verwoerd [1]
   Verwoerdianism [1]
   verwondering [1]
   Verworpe persone [1]
   Verworwe lmmunogebreksindroom (VIGS) [1]
   Verwydering [1]
   Verwysing [4]
   Verwysings [1]
   Verwysings medisyne pryslys [1]
   Very High Temperature Reactor [3]
   very high temperature reactor [1]
   Very high temperature reactors [1]
   very local interstellar spectra [1]
   Very local interstellar spectrum [2]
   very local interstellar spectrum [1]
   Very long baseline interferometry [1]
   very long chain saturated fatty acids [1]
   Very Superior Old Program (VSOP) [1]
   Very-long-chain fatty acids (VLCFA) [1]
   Vesel [1]
   Vesicle systems [2]
   Vesicles [3]
   Vesicular carriers [2]
   Vesikeldraerstelsels [1]
   Vesting [1]
   Vesting of rights [2]
   Veterinary [1]
   Veterinary services -- South Africa -- North-West [1]
   Veterinary services-South Africa-North-West [1]
   Vetinname [1]
   Vetiver [2]
   Vetsug [2]
   Vetsure [2]
   vetsure [1]
   Véronique Tadjo [2]
   Vhambedzi [1]
   Vhangona [1]
   Vhavenda [2]
   VHDL [1]
   Vhembe [1]
   Vhembe district [2]
   VHTR [2]
   VIA classification system [1]
   VIA klassifikasie stelsel [1]
   VIA-IS [1]
   Viability [9]
   viability [3]
   viability assay [1]
   Viable-but-nonculturable Escherichia coli [1]
   Vibrasie isolasie [1]
   Vibration [1]
   Vibration analysis [1]
   Vibration characterization [1]
   Vibration control [2]
   Vibration energy generator [1]
   Vibration isolation [1]
   Vibration monitoring [1]
   vibration monitoring [3]
   vibration pump [1]
   Vibration sensors [1]
   vibrato [1]
   Vibrio species [1]
   vicariant biogeography [1]
   Vicarious humanity [2]
   Vicarious humanity of Christ [1]
   Vicarious liability [5]
   vicarious liability [5]
   vicarious trauma [1]
   Vice-Chancellor [1]
   Vicente Blasco Ibanez [1]
   Vickers hardness (VHN) [1]
   Vickers Indentation Method [1]
   Vico [1]
   Victim [10]
   victim centred justice [1]
   Victim impact statement [1]
   Victim impact statements [1]
   Victim Offender Mediation [1]
   Victim offender-mediation [1]
   victim services [1]
   Victimes silencieuses [1]
   Victimisation [2]
   Victimization [4]
   victimization [1]
   Victims [2]
   Victims Charter [2]
   Victims of crime [2]
   Victims of crimes [1]
   Victims of domestic violence [1]
   Victims of family violence [1]
   Victor Khanye [1]
   Victor Turner [2]
   Victoria Falls [3]
   Victoria Island [1]
   Victorian [1]
   Victorian age [1]
   Victorian context [1]
   Victorian dwelling [1]
   Victorian fiction [1]
   Victorian literature [1]
   Victorian period [1]
   Victory [1]
   Video [1]
   video [1]
   Video ngerprinting [1]
   video annotation [1]
   Video class system [1]
   Video detection [1]
   Video game industry [1]
   Video gaming events [1]
   Video on-demand [1]
   video on-demand [1]
   Video recording [1]
   video segmentation [1]
   Video testimonies as educational media [1]
   Video usage [1]
   vidomegon [1]
   vier- tot sesjariges [1]
   Vierskaar [1]
   vierskaar [1]
   Viet Thanh Nguyen [1]
   Vietnam [7]
   View of reality [2]
   View of Scripture [2]
   Views [2]
   views [1]
   Views and perceptions [2]
   Views from the Frontline [1]
   Views from the Frontline (VFL) [1]
   Views of knowledge [1]
   Views of learning [1]
   Views on AIDS (Disease)-South Africa-North-West [1]
   Views on HIV (Viruses)-South Africa-North-West [1]
   Views regarding man [1]
   Viewshed analysis [1]
   Vigilantism [1]
   Vignette study [1]
   Vigour [7]
   vigour [1]
   VIGS [4]
   VIGS - Voorkoming [1]
   VIGS weeskinders [1]
   Viktimisasie [1]
   Viktimisering [1]
   Village [2]
   Village bank [1]
   village bank [1]
   village chicken [1]
   Village Enterprise Agent [1]
   Village Land Act [1]
   Village savings and loan [1]
   Villette [1]
   Vine mealybug [1]
   vinger sistoliese bloed druk (VSBD) [1]
   Vinification [1]
   Vinnig aanpasbare projek suksesfaktor (APSF) [1]
   Vinnig aanpasbare stelselontwikkelingsmetodologie (ASDM) [1]
   vinnig-bewegende verbruikersgoedere [1]
   Vinnige oorsig [1]
   Violation [8]
   violation [2]
   Violation and fulfillment of the psychological contract [1]
   Violation of children's rights [1]
   Violation of contract [1]
   Violation of prisoners' rights [1]
   Violation of psychological contract [2]
   Violation of the psychological contract [1]
   Violations [1]
   violations [2]
   Violence [28]
   violence [6]
   Violence against women [1]
   Violence and Harassment Convention [1]
   Violence and Youth [1]
   Violence exposure [1]
   Violence in schools [1]
   Violence prevention [1]
   Violence related gunshot wounds [1]
   Violence. [1]
   Violence/Peace [1]
   Violent conflict [1]
   Violent crime [1]
   Violent crimes [1]
   Violent exposure [1]
   violent strikes [1]
   viport test [1]
   Viral factories [1]
   Viral genome sequencing [1]
   Viral load [2]
   Viral loads [1]
   viral meningitis (VM) [1]
   Viral mutations [1]
   Viral rescue [1]
   Viral titer [1]
   Virale ladings [1]
   Virgin Mary [1]
   Virginity [2]
   Virginity testing [1]
   virginity testing [1]
   Viroplasms [1]
   Virtosome [2]
   Virtosomes [1]
   Virtual and distributed projects [1]
   Virtual and distributed teams [1]
   Virtual co-location [1]
   Virtual collaboration [1]
   Virtual community [1]
   Virtual competencies [1]
   Virtual currencies [2]
   Virtual currency [2]
   virtual enterprise [1]
   Virtual environments [1]
   Virtual estate [1]
   Virtual learning environment [1]
   Virtual marketing [1]
   Virtual office [1]
   Virtual organisation [1]
   Virtual organisations [1]
   Virtual power plant (VPP) [1]
   Virtual Property [1]
   Virtual property [4]
   virtual property [1]
   Virtual property theft [1]
   Virtual public sphere [1]
   Virtual realities [1]
   Virtual reality [4]
   Virtual Reality (VR) [1]
   Virtual rehabilitation [1]
   Virtual replica [1]
   Virtual screen [1]
   Virtual screening [3]
   Virtual skills [1]
   Virtual software development teams [1]
   Virtual support and counselling [1]
   Virtual talented workers [1]
   Virtual team development [1]
   Virtual Teams [1]
   Virtual teams [2]
   Virtual tour [1]
   Virtual training [1]
   Virtual work [2]
   Virtual work designs [1]
   Virtual workers [1]
   Virtual Worlds [1]
   Virtual worlds [2]
   virtual worlds [1]
   Virtue [1]
   Virtue ethics [2]
   Virtueel en verspreide projekte [1]
   Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) [1]
   Virtuele sagteware-ontwikkelingspanne [1]
   Virtuele spanne [1]
   Virtuele steun en berading [1]
   Virtuele toer [1]
   Virtues [6]
   Virtues (executive virtue) [1]
   Virtuousness [1]
   Virulence [5]
   Virulence determinants [1]
   Virulence factors [2]
   virulence gene [1]
   Virulence genes [8]
   virulence genes [1]
   Virus [2]
   Virus control [1]
   Virus propagation [1]
   Virus rescue [1]
   virus rescue [1]
   Virus-like particles [2]
   Virusagtige partikels [1]
   Visby Rules [1]
   Visceral adipose tissue [2]
   Visceral fat [1]
   Viscoelasticity [1]
   Viscosin group [1]
   Viscosity [7]
   viscosity [1]
   Viscous-inviscid coupling [1]
   Viscozyme® - L [1]
   Visfatin [1]
   Vishistologie [1]
   Visibility analysis approaches [1]
   Visible implant elastomer [1]
   Visible light [2]
   Visible spectra [1]
   visie [2]
   Vision [6]
   Vision 20-2020 [2]
   Vision and the Bible [1]
   vision problems [1]
   vision, mission and values [1]
   vision-orientated strategy [1]
   visionary leaders [1]
   Visions [2]
   Visions of community projects [1]
   Visitasie [1]
   Visitation [1]
   Visitator [1]
   Visitatore [1]
   Visiting aliens [1]
   Visitor choice [1]
   Visitor expectations [1]
   Visitor Experience [1]
   Visitor experience [3]
   visitor experience [3]
   visitor needs [1]
   visitor perceptions [1]
   Visitor satisfaction [1]
   Visitors [1]
   visitors [2]
   Visitors spending [1]
   visitors' behaviours [1]
   Visserale vetweefsel [1]
   Visse| [1]
   Visual [1]
   Visual AEM [1]
   Visual appraisal [1]
   Visual art [1]
   Visual arts [1]
   visual arts [1]
   Visual arts education [1]
   Visual arts pedagogy [1]
   Visual arts praxis [1]
   Visual attention distribution [1]
   Visual communication [1]
   Visual cues [1]
   Visual data [1]
   Visual Disability [1]
   Visual disability [1]
   visual elicitation methods [1]
   Visual functioning problems [1]
   Visual identity [1]
   Visual images [2]
   Visual impact assessment [1]
   Visual Impairment [1]
   Visual impairment [2]
   visual impairment [1]
   Visual impairments [1]
   Visual interpretation [1]
   Visual intrusion [1]
   Visual learning [1]
   Visual literacy [1]
   Visual literacy in history teaching [1]
   Visual literary theory [1]
   Visual Methodologies [1]
   Visual methodologies [2]
   visual methodologies [1]
   Visual methodologies issues of gender [1]
   visual methods [2]
   Visual narratology [1]
   Visual odometry [1]
   Visual participatory methodology [1]
   visual participatory methodology [1]
   visual participatory methods [1]
   Visual perception [7]
   visual perception [5]
   Visual perception (VP) [2]
   Visual performance measures [1]
   Visual problems [1]
   visual problems [1]
   visual programming language [1]
   Visual pursuit [1]
   visual pursuit [2]
   Visual representation [1]
   visual research [1]
   Visual research method [1]
   Visual semiotics [1]
   visual stimuli [1]
   Visual stimulus [1]
   Visual text [1]
   Visual texture [1]
   Visual therapy [1]
   visual therapy [1]
   Visual tracking [1]
   Visual values [1]
   Visual, verbal / written, drawing, logical and application skills [1]
   Visual-motor coordination [2]
   Visual-Motor Integration [1]
   Visual-motor integration [6]
   visual-motor integration [2]
   Visual-motor integration (VMI) [2]
   visual-motor integration (VMI) [1]
   visual-motor integration and visual perception [1]
   Visual-perceptual motor skills [1]
   Visualisation [3]
   visualisation [2]
   visualisation process [1]
   Visualisations [1]
   Visualization [2]
   Visualizing data in high-dimensional spaces [1]
   visuals [1]
   Visueel-motoriese integrasie [1]
   visueel-motoriese integrasie [1]
   Visueel-motoriese integrasie (VMI) [2]
   Visuele gestremdheid [1]
   Visuele kommunikasie [1]
   visuele kunste [1]
   Visuele narratologie [1]
   Visuele navolging [1]
   Visuele navorsingsmetode [1]
   Visuele persepsie [2]
   visuele persepsie [2]
   Visuele persepsie (VP) [1]
   visuele probleme [1]
   Visuele programmeertaal [1]
   visuele tekste [1]
   Visuele waarneming [1]
   Visvangs [1]
   Vital signs [1]
   Vitale tekens [1]
   Vitamien A [1]
   vitamien A [1]
   Vitamien F [1]
   vitamien F [1]
   Vitamiene K antagoniste [1]
   Vitamin A [4]
   vitamin A [1]
   Vitamin C [6]
   vitamin content [1]
   Vitamin D [3]
   Vitamin D status [2]
   Vitamin E [2]
   vitamin E [1]
   Vitamin F [2]
   vitamin F [1]
   Vitamin K [2]
   Vitamin K antagonist [1]
   Vitamin K epoxide reductase [1]
   Vitamin status [1]
   Vitamins [2]
   Vitis vinifera [2]
   Vitrinite [1]
   Vitrinite-rich [1]
   Vitrinite-rich coal [1]
   Vitrinite-rich medium rank B coal [1]
   Viviparous [1]
   Vivisection [1]
   VIX [1]
   VKO-sentrums [1]
   VKORC1 [1]
   VKORC1L1 [1]
   Vlak van Trauma [1]
   Vlasov equation [2]
   Vlasov-hybrid [1]
   Vleisproduksie [1]
   Vloeibaarheid [1]
   Vloeibare Aanbidding [1]
   Vloeimeganika - Dataverwerking [1]
   Vloeisitometrie [1]
   Vloeistof-vloeistof ekstraksie [1]
   Vloeitempo [1]
   Vloer [1]
   vlugoorde [1]
   Vlugtige koolteerwaterstowwe [1]
   Vlugtige oorsig [1]
   Vlugtige organiese verbindings [1]
   Vlugtige organise verbindings [1]
   VMI-4 [1]
   VNE [1]
   VNR [1]
   VO2 peak [1]
   VO2max [2]
   VOC [3]
   VOC's [1]
   Vocabulary [9]
   vocabulary [3]
   Vocabulary acquisition [4]
   Vocabulary and language skills [1]
   Vocabulary assessment [1]
   Vocabulary deep word knowledge [1]
   Vocabulary depth [1]
   vocabulary dimensions [2]
   Vocabulary instruction [1]
   Vocabulary knowledge [2]
   Vocabulary learning [2]
   Vocabulary size [2]
   vocabulary size [1]
   Vocabulary strategies [2]
   vocabulary teaching [1]
   Vocabulary test [3]
   Vocabulary threshold for reading [1]
   Vocal classification [1]
   vocal coaching [1]
   vocal embellishments [1]
   Vocal music teaching-learning practices [1]
   Vocal ornamentation [1]
   Vocal pedagogy [1]
   vocalists [1]
   Vocation [2]
   vocation [1]
   Vocational Calling [1]
   Vocational choices [1]
   Vocational education [2]
   vocational education [1]
   Vocational guidance-Botswana [1]
   Vocational interests [1]
   Vocational studies [1]
   Vocational training [3]
   vocational training [1]
   Vocations Adviser [1]
   Vodacom’ mobile retail stores [1]
   Voeding [2]
   Voedingoorgang [1]
   Voedingsbestuur [1]
   Voedingsgedrag [1]
   Voedingsonderrig intervensieprogram [1]
   Voedingspraktyke [2]
   Voedingstatus [1]
   voedingstatus [1]
   voedingstofprofiele [1]
   Voedingstofsekuriteit [1]
   Voedingsverwante uitdagings [1]
   Voedsel [1]
   Voedsel foto reeks [1]
   Voedselbemarkingsregulasies [1]
   Voedseletiket [2]
   Voedseletiketering [1]
   voedseletikettering [1]
   Voedselkeuse [1]
   Voedselproduksie [1]
   Voedselsekerheid [2]
   Voedselsekuriteit [1]
   Voedselverbruik [1]
   Voedselverbruikersgedrag [1]
   Voerkrale [1]
   voerstofsuiwering [1]
   Voertaalvraagstuk in onderwys [2]
   Voetpad na Vergelegen (Chris Barnard) [1]
   Voëls [1]
   Voëlvry [1]
   Voice [2]
   Voice and loyalty [1]
   voice and representation [1]
   voice development [1]
   Voice of God [1]
   voice of nature [1]
   Voice over Internet protocol (VoIP) [2]
   Voice services [1]
   Voice type transition [1]
   Voice user interface [1]
   Voice user interfaces [1]
   voice-ailments [1]
   Voice-over [1]
   Voiceless sibilant fricatives [1]
   Voices [1]
   Voices of children [1]
   Void obligatory agreement [1]
   void obligatory agreement [1]
   void size [2]
   vokaalnormalisasie [1]
   vokaalstelsel [2]
   Vokale ornamentasie [1]
   Vol draadwerk [1]
   Volatile organic compounds [4]
   Volatile organic compounds (VOCs) [2]
   Volatile organic vapours - DNA damage [1]
   Volatile solvents [1]
   Volatile trace elements [1]
   volatiles [1]
   Volatiliteit [1]
   volatiliteit [1]
   Volatiliteit-oorspoel effekte [1]
   volatiliteitsoorspoel effek [1]
   Volatility [7]
   volatility [3]
   Volatility effect [1]
   Volatility forecasting [1]
   Volatility index [1]
   Volatility modelling [2]
   volatility spill-over [1]
   Volatility spill-over effect [1]
   Volatility spill-over effects [2]
   volatility spill-over effects [1]
   Volatility Spillover [1]
   Volatility spillover effect [1]
   Volatility transmission [1]
   Volcanic eruption [1]
   Volcanic eruptions [1]
   Voldiensskole [2]
   Voldoening [1]
   Volgorde [1]
   Volgorde onafhanklike cDNA sintese en vermeerdering [1]
   Volhoubaar [1]
   Volhoubaarheid [12]
   volhoubaarheid [2]
   Volhoubaarheid - Wysbegeerte [1]
   Volhoubaarheid assessering [1]
   Volhoubaarheid assessering beginsels [1]
   Volhoubaarheid en banke [1]
   Volhoubaarheid en vroue [1]
   Volhoubaarheid van 'n sosiale mandaat [1]
   Volhoubaarheids indikatore [1]
   Volhoubare [1]
   volhoubare akademiese prestasie [1]
   Volhoubare boerdery [1]
   Volhoubare gebruik van biodiversiteit [1]
   Volhoubare lae koste behuising [1]
   Volhoubare landelike lewensbestane [1]
   Volhoubare mededingende voordeel [1]
   Volhoubare ontwikkeling [16]
   Volhoubare ontwikkeling - Omgewingsaspekte [1]
   Volhoubare opheffing [1]
   Volhoubare toerisme [3]
   Volhoubare welvaartskepping [1]
   Volhoubare-ontwikkeling [1]
   Volition [1]
   Volitional strategies [1]
   Volkereg [2]
   volkereg [1]
   Volkereverhoudinge [1]
   Volks v Robinson [1]
   Volks-Nationalism [1]
   Volksaard, Afrikaans [2]
   Volksdanse - Lesotho [1]
   Volksfront [1]
   Volkskongres 1934 [1]
   Volkskunde [1]
   Volkslied [1]
   volksliedjie [1]
   Volksliedjies [1]
   volksmoeder [3]
   volksmoeder (mother of the nation) [1]
   volksmoeder/mother of the nation [1]
   Volksorg [1]
   Volkspele [1]
   Volksraad [1]
   Volksrepubliek van China (PRC) [1]
   Volksrust [1]
   volkssoewereiniteit [1]
   Volksverhaal [1]
   Volksverhale [1]
   Volledig-positiewe voltooiing [1]
   Volledigheid [1]
   Vollenhoven, D. H. Theodoor (Dirk Hendrik Theodoor),|d1892-1978 [1]
   Vollenhoven, D.H. Th. (1892-1978) [1]
   Vollenhoven, D.H.Th. (1892–1978) [1]
   Voltage asymmetry [1]
   Voltage control [1]
   voltage control [1]
   Voltage dip characteristics [1]
   Voltage dip definition [1]
   Voltage dip monitoring and management [1]
   Voltage dip ownership and mitigation [1]
   Voltage dip root causes [1]
   Voltage dip severity [1]
   Voltage distortion [1]
   Voltage disturbances [1]
   Voltage frequency [1]
   Voltage gated calcium channels (VGCC) [1]
   Voltage measurement [1]
   Voltage regulation [1]
   Voltage regulators [1]
   voltage ride through [1]
   Voltage sags and swells [1]
   Voltage source inverter [1]
   Voltage stepping [2]
   Voltage transformers [1]
   Voltage unbalance [3]
   Voltage unbalance factor [1]
   Voltage waveform distortion [2]
   Voltage-gated calcium channels [1]
   Voltammetry [1]
   Volterra integro-differential equation [1]
   Voltooide deelwoord [2]
   Volts-per-hertz (V/f) control [1]
   Volume [1]
   Volume density [1]
   Volume flow distribution [1]
   volume mixing ratio [1]
   Volume ratio [1]
   Volume size distribution [1]
   Volumetric characteristics [1]
   volumetric efficiency [1]
   voluminous waste stream [1]
   Voluntarism [3]
   Voluntary [4]
   voluntary [1]
   Voluntary activation [2]
   Voluntary active/passive euthanasia [1]
   Voluntary agreements [1]
   Voluntary and mandatory religious practices [1]
   Voluntary counselling [1]
   Voluntary counselling and testing [1]
   Voluntary disclosure programme [1]
   voluntary mechanisms [1]
   Voluntary Performance Auditing [1]
   Voluntary standards [1]
   Voluntary strength [1]
   Voluntary surrender [1]
   voluntary turnover [1]
   voluntary/forced removal [2]
   Volunteer [6]
   volunteer [1]
   Volunteer - Service center for the aged [1]
   Volunteer coordinators [1]
   Volunteer tourism and Volunteering [1]
   Volunteer(s) [1]
   Volunteering [6]
   Volunteerism [2]
   Volunteers [8]
   Voluntourism [1]
   Voluntourist [1]
   volwasse leer [2]
   volwasse stamselnavorsing [1]
   Volwasse vroue [1]
   Volwassenes [2]
   Vomiting [1]
   Vomiting/nausea [1]
   Von Bertallanfy [1]
   von Humboldt [1]
   Von Mises [1]
   Von Mises distribution [3]
   von Neumann algebra [1]
   Von Neumann algebras [1]
   Von Willebrand factor [3]
   von Willebrand factor [3]
   Von Willebrand factor vascular modelling [1]
   Vonnisoplegging [1]
   vonnisopsies [1]
   VOO Kollege [1]
   VOO Kolleges [1]
   Voogdy [1]
   Voogdyskap [1]
   Voorbehandeling [2]
   voorbereidheid [1]
   Voorbereiding [2]
   voorbereiding [1]
   Voordele [4]
   Voordelige gebruik [1]
   Voorgeskrewe daaglikse dosering (VDD) [1]
   Voorgeskrewe daaglikse dosis (VDD) [1]
   Voorgeskrewe daaglikse dosisse [1]
   Voorgeskrewe daaglikse dosisse (VDD'e) [1]
   Voorgeskrewe minimum voordele [1]
   voorgeskrewe werk/boek/roman [1]
   Voorgraadse kurrikulum [1]
   Voorgraadse studente [1]
   Voorhuwelikse seks [1]
   Voorkoming [2]
   voorkoming [1]
   Voorkoming van uitbranding [1]
   voorkomingsgerigte dienslewering [1]
   Voorkomingsprogramme [2]
   Voorkoms [15]
   Voorligting [1]
   Voorligting in hoër onderwys [3]
   Voorligting in primêre onderwys [2]
   Voorligting in sekondêre onderwys [1]
   Voorligtingsprogram [1]
   Voorneme om te bedank [2]
   voorneme om te bedank [1]
   voorneme om werk te verlaat [1]
   Voornemens om van werk te verander [1]
   Vooroordeel [2]
   vooroordeel [1]
   Voorposafrikaans and Vroegste Afrikaans [1]
   Voorprosessering [1]
   Voorsienigheid en soewereiniteit van God [1]
   Voorsiening en onderhoud [1]
   Voorsiening vir aftrede [1]
   Voorskoolse kind [1]
   Voorskoolse kinders [2]
   voorskoolse kinders [1]
   voorskoolse praktisyns [1]
   Voorskrifhervullings [1]
   Voorskrifindeks [1]
   Voorskrifpatrone [2]
   Voorskryfpatrone [9]
   Voorsorgfondsbydraes [1]
   Voorsorgowerheid [1]
   voorspellers [1]
   Voorspelling [1]
   Voorspelling van akademiese prestasie [12]
   Voorspelling van akademiese sukses [1]
   Voorspellingsakkuraatheid [2]
   Voorspellingsmodel [1]
   Voorspellingsmodellering [1]
   Voorspoed [1]
   Voorspoedsteologie [1]
   Voorstel [1]
   Voortgesette onderwys [1]
   Voortplanting [1]
   Voortplantingstye [1]
   Voortrekker Centenary [1]
   Voortrekker Movement [1]
   Voortrekkermonument [1]
   Voortrekkers [1]
   Voortvloeiende gebruik van sisteem ontwikkelings metodiek [1]
   Vooruitgangsgeloof [1]
   Vooruitskatting [1]
   Vooruitskattings [1]
   Vooruitwisselkoers [1]
   Voorvadergeeste [1]
   Voorveronderstellende apologetiek [1]
   Voorveronderstelling [1]
   Voorveronderstellingsapologetiek [1]
   Voorversterker [1]
   Voorwaardelik [1]
   voorwaardelike waarde [1]
   Voorwaardelikheid [1]
   Voorwaardes [1]
   Vorderingsreg [1]
   Vorm van die werkwoord [1]
   Vorm-betekenis-passings [1]
   Vorme [1]
   Vorme van huweliksluiting [1]
   Vorster [1]
   Vortex gradient separation [1]
   Vortex shedding [1]
   Vortex shedding frequency [1]
   vorticity filament [1]
   Vortioxetine [4]
   Vote of no confidence [1]
   voter behaviour [1]
   Voter trust [1]
   Voting [1]
   Voting methods [1]
   Voting rights [1]
   Voucher of correction [1]
   Voucher/Gift card transactions [1]
   Vouchers [1]
   vowel [2]
   vowel analysis methods [1]
   vowel formation [1]
   vowel parameter [1]
   vowel parameter hierarchy [2]
   Vowel quality [1]
   vowel system [2]
   Vowels [5]
   Vox Studiosorum Studenten Weekblad [1]
   Voyager [1]
   Voyager 1 [1]
   Voyager spacecraft [3]
   VO₂max [1]
   VP2 [2]
   VP2/6/4 and VP7 [1]
   VPOS-konstruksie [1]
   VR testing [1]
   VR-Goggles [1]
   Vraag [1]
   Vraag en aanbod [1]
   Vraag en aanbod perspektief [1]
   Vraagstellingstegnieke [1]
   vraatsug [1]
   Vraelys [4]
   Vraelys vir Eudiamoniese Welstand [1]
   Vraelysontwikkeling [1]
   VRC01 [1]
   Vrede [1]
   Vredefort Dome [7]
   Vredefort dome [1]
   Vredefort Dome World Heritage Site [4]
   Vredendal North [1]
   Vreemde woorde en segswyses [4]
   Vreemdelingetaal [1]
   Vreemdtaliges [1]
   Vrees vir die Here [1]
   Vriendskap [1]
   Vroedvroue [1]
   Vroeë adolesensie [1]
   Vroeë adolessensie [3]
   Vroeë adolessent [2]
   Vroeë adolessente [2]
   vroeë kerk [1]
   Vroeë kerkgeskiedenis [1]
   Vroeë kinderjare [1]
   Vroeë Kinderontwikkeling [1]
   Vroeë kinderontwikkeling [2]
   Vroeë kinderontwikkeling (VKO) [2]
   Vroeë Kinderontwikkelings-programme (VKOP) [1]
   Vroeë Kinderontwikkelingsentrum [1]
   Vroeë projekfases [1]
   Vroeë uitoefengrens [1]
   vroeë-adolessente dogters [1]
   Vroeëkinderontwikkeling [1]
   vroeëkinderontwikkelingsprojekte [1]
   Vrou [2]
   Vrou in die besondere ampte [1]
   Vroue [1]
   Vroue - Beroepsvoorligting [1]
   Vroue in die Gereformeerde Kerk [2]
   Vroue in kerklike ampte [2]
   Vroue in mynwese [1]
   Vroue regte [1]
   Vroue Stemreg [1]
   Vrouedigters [1]
   vrouegeskiedenis [2]
   vrouens [1]
   vrouepoësie [1]
   Vroulik [3]
   vroulike dansers [1]
   Vroulike departementshoof [1]
   vroulike identiteit [1]
   Vroulike verbruikers [1]
   Vroulike werkers [1]
   Vroulikheid [2]
   Vrugvoedende skoenlappers [1]
   Vrye grenswaardeprobleem [1]
   Vrye orrelwerke [1]
   Vrye radikale [1]
   Vrye-wil [1]
   Vrye-wil dilemma [1]
   Vrye-wil kwessie / diskoers / gesprek / probleem [1]
   vryehandel [1]
   vryetyd [1]
   Vryetyd fisieke aktiwiteit [2]
   Vryetydsaktiwiteite [1]
   vryetydservaring [1]
   vryetydspersepsies [1]
   Vryfees [3]
   Vryheid [1]
   Vryheid en gesag [1]
   vryheid in Christus [1]
   Vryheid van assosiasie [1]
   vryheid van godsdiens [1]
   Vryheid van spraak [1]
   vryheid van spraak [1]
   vryheid van uitdrukking [1]
   Vrylike lysting [1]
   Vrystaat [1]
   Vrystaat (Suid-Afrika) -- Geskiedenis [1]
   Vrystaat Arts Festival in South Africa [1]
   Vrystaat Cheetahs (Edms) Bpk v Mapo [1]
   Vrystaat Provinsie [1]
   Vrystaatse premierskap [1]
   Vrystelling [2]
   Vrystellingsklousules [1]
   Vrywaring [1]
   Vrywillige blootleggingsprogram [1]
   Vrywillige boedeloorgawe [1]
   Vrywillige ooreenkomste [1]
   Vrywilliger [1]
   Vrywilligers [2]
   VSA [2]
   VSM [1]
   VSOP (Very Superior Old Program) [1]
   VSOP 99/05 [2]
   VSOP-99/05 [1]
   Vsuele persepsie (VP) [1]
   VTAPA [1]
   vudusi [1]
   Vulnerabilities [2]
   Vulnerability [58]
   vulnerability [8]
   Vulnerability analysis [1]
   Vulnerability assessment [1]
   Vulnerability factors [1]
   Vulnerability index [4]
   vulnerability index [1]
   Vulnerability to poverty [1]
   Vulnerability-stress model [1]
   Vulnerable [7]
   vulnerable [5]
   Vulnerable children [3]
   Vulnerable communities [1]
   Vulnerable groups [2]
   vulnerable groups [1]
   Vulnerable households [1]
   Vulnerable in society [1]
   Vulnerable learners [2]
   Vulnerable species [1]
   vulnerable/strong self [1]
   Vulstasie [1]
   Vulstowwe [1]
   Vuma3D [1]
   Vuur [1]
   Vuurklip [1]
   Vuurwapens [1]
   Vuwani [1]
   VVM [1]
   Vyandig [1]
   Vyandigheid [2]
   Vyf fasette van mindfulness [1]
   Vyf/sesjariges [1]
   Vygotsky [2]
   Vygotsky’s ZPD [1]