Now showing items 1-1 of 1

    • Watkin Tudor Jones se ver-werkliking van Ninja (2009) as 'n simulakrum 

      Muller, Suen-Irene (North-West University (South Africa), Potchefstroom Campus, 2016)
      Hierdie verhandeling ondersoek die wyses en proses waardeur die konseptuele kunstenaar Watkin Tudor Jones die kletsrymerpersona Ninja as ’n simulakrum verwerklik. Dit word gedoen aan die hand van ’n interpretasie van ...