Now showing items 1-1 of 1

    • Die verband tussen geslag en die bestuurstyl van die vroulike departementshoof 

      Grobler, Magdalena Sussana (Potchefstroom University for Christian Higher Education, 1997)
      In hierdie skripsie word die verband tussen geslag en die bestuurstyl van die vroulike departementshoof in Afrikaansmedium sekondêre skole in die voormalige Noord-Transvaal- en Oos- Transvaalstreke ondersoek. Deur middel ...