Now showing items 1-1 of 1

    • Aanskouers se belewing van afknouery : ʼn gevallestudie van ʼn multi-kulturele skool 

      Schutte, Elizabeth Johanna Magdelena (North-West University (South Africa) , Potchefstroom Campus, 2017)
      Afknouery en geweld vind toenemend in Suid-Afrikaanse skole, maar ook op ander vlakke van die samelewing plaas. Die Handves van Menseregte (Grondwet kyk Suid-Afrika 1996) beklemtoon die feit dat leerders se regte eerbiedig ...