Now showing items 1-1 of 1

    • Bothaville en sy mense 

      Van der Schyff, P. F.; Van Eeden, E. S. [Alt Author]; Preller, A. C. N. [Alt Author] (Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, 1994)
      Hierdie boek bet sy verskyning te danke aan 'n begeerte by histories-bewuste mense van Bothaville om die bonderjarige bestaan van die dorp feesvierend in 1991 te herdenk. Daardeur het Bothaville aangesluit by die talle ...