Now showing items 1-1 of 1

    • Lewe in liefde : moraliteit vir die markplein 

      Van Wyk, J. H. (Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, 1999)
      Van die kant van die IRS is die versoek ontvang om 'n bundeltjie saam te stel wat oor aktuele (etiese) temas handel. Vanwee hulle aktualiteit is twee resente artikels wat in die bundel Etiek in eenvoud (1998) verskyn het, ...