Now showing items 1-1 of 1

    • Poging om die kloof tussen skool en lewe te oorbrug / deur J. P. Smuts 

      Smuts, J. P. (Potchefstroom : Weste-Drukkery, 1924)
      Hierdie paar artiekels, verskyn in “Die Unie" (Nov. -Des. 1920, Oktober , 1922, respektiewelik,) is gedeeltelik direk aan my 4-jarige gevangeskap in Ruhleben, Duitsland, te danke. Toe had 'n mens mos tyd om oor alle moontlike ...