Now showing items 1-1 of 1

    • Die dolos gooier : Afrikaanse romantiese verhaal / deur J. Reitz 

      Reitz, Joubert, 1881-1919. (Bloemfontein : Volksblad-Drukkerij, 1916)
      Waar ik gemeen het dat dit 'n wijsiging van node had, het ik dit gemaak. Dieselfde met eenvormigheid in spelling, met punktuasie, met die verandering in sinsbouw op verskeidene plekke, met die indeling van hoofstukke en ...