Show simple item record

dc.contributor.authorFick, Paul Hendrik
dc.date.accessioned2013-01-28T09:22:47Z
dc.date.available2013-01-28T09:22:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationFick, P.H. 2011. Pastorale sorg aan oorlogsballinge: Petrus Postma se werk in Ceylon. Studia historiae ecclesiasticae, 37(1):137-155. [http://www.unisa.ac.za/default.asp?Cmd=ViewContent&ContentID=19577]en_US
dc.identifier.issn1017-0499
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/7975
dc.description.abstractPetrus Postma het waardevolle en gewaardeerde pastorale sorg gedurende die Anglo-Boereoorlog in die Diyatalawa-kamp in Ceylon gelewer. Hy was die seun van die eerste predikant en eerste teologiese professor van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, Dirk Postma. Hy was predikant van die Gereformeerde Kerk in Pretoria toe die Anglo- Boereoorlog uitbreek. President Paul Kruger was lidmaat van hierdie gemeente en Postma se verbintenis met hom was waarskynlik die rede waarom hy na die Diyatalawakamp in Ceylon verban is. Die oorlog het Postma se benadering tot pastorale bediening ingrypend beïnvloed. Hierdie artikel wil aantoon hoe ingrypend hierdie invloed was deur briewe, kerkraadsnotules, oorlogsdagboeke, preke en ander relevante bronne te raadpleeg. Sy pastorale sorg in die kamp het egter ná sewe maande feitlik tot stilstand gekom toe sy vrou by hom aangesluit en hy parool gekry het om elders te gaan woon. Die rede hiervoor word ook ondersoek.en_US
dc.description.abstractPastoral care for war exiles: the work of Petrus Postma in Ceylon Petrus Postma rendered esteemed and valuable work as pastor during the Anglo-Boer War in the Diyatalawa Camp in Ceylon. He was the son of the first pastor and first professor of theology of the Reformed Churches in South Africa, Dirk Postma. He was the pastor of the Reformed Church in Pretoria at the outbreak of the Anglo-Boer War. President Paul Kruger was a member of this congregation and Postma’s association with him was apparently the reason why he was exiled to Ceylon. The war had a profound influence on Postma’s approach to pastoral care. This article intends to show how profound this influence was by looking at letters, minutes of church councils, war diaries and several other relevant sources. His pastoral care in the camp all but ceased after seven months when his wife arrived in Ceylon and he was granted parole to live elsewhere. The reason for this is explored.
dc.language.isootheren_US
dc.publisherChurch History Society of Southern Africa (CHSSA)/Unisaen_US
dc.titlePastorale sorg aan oorlogsballinge: Petrus Postma se werk in Ceylonen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record