Show simple item record

dc.contributor.authorDe Vaal, J B
dc.date.accessioned2012-04-13T09:17:32Z
dc.date.available2012-04-13T09:17:32Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.citationDe Vaal, J.B. 1985. Handel langs die vroegste roetes. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 17:5-14, Jan. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969]en_US
dc.identifier.issn0379-9867
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/6438
dc.description.abstract• Opsomming: In 'n vorige artikel is die vroegste handelsroetes in die binneland van Noord- en Oos-Transvaal gerekonstrueer. Om meer lig op die handel self te werp, kom veral die handelsartikels, handelaars en handelspraktyke wat langs die ou roetes aangetref is, in hierdie opvolgartikel onder die soeklig. Talle argeologiese vondste lewer bewys dat veral artikels van koper, tin, yster en goud baie gesog was. Hierdie handelsvoorwerpe illustreer die materiële kultuur van die verskillende Swarts tamme langs die roetes, asook die kultuuroordrag wat deur interaksie met hulle handelsvennote, onder andere die Portugese, Arabiere en Hollanders, in die binneland sowel as langs die ooskus plaasgevind het. Die manier waarop sake gedoen is, bevestig 'n lewendige en goed georganiseerde handelstruktuur in 'n verskeidenheid artikels oor baie jare.en_US
dc.description.abstract• Summary: In a previous article the earliest trade routes of the Northern and Eastern Transvaal interior were reconstructed. To shed more light on the trading itself, attention is directed in this follow-up article to the articles of trade, the traders, and the trading practices which were evident along the routes. Numerous archaeological discoveries point to the fact that articles of copper, tin, iron, and gold in particular were in great demand. These trading articles illustrate the material culture of the different Black tribes on the trade routes, as well as the transference of culture from the interaction with their trading partners (among whom were the Portuguese, Arabs, and Hollanders) which took place in the interior as well as along the east coast. The manner in which the trade was practised confirms that there was a lively and well-organised trading structure in a variety of articles and going back many years.
dc.language.isootheren_US
dc.publisherAfdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRCen_US
dc.titleHandel langs die vroegste roetes.en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record