Show simple item record

dc.contributor.authorJoubert, H S
dc.date.accessioned2012-03-30T07:48:06Z
dc.date.available2012-03-30T07:48:06Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.citationJoubert, H.S. 1988. Landboubedrywighede in die Franschhoekvallei, 1688 - 1827. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 24:27-32, Sep. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968]en_US
dc.identifier.issn0379-9867
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/6391
dc.description.abstract• Opsomming: Die vestiging van die groot groep Hugenote in die Franschhoekvallei sedert 1688 het aan die gebied 'n besondere agrariese karakter verleen. Wynboerdery was van meet af aan die vernaamste bedryf. Graanverbouing is vanweë klimaatsfaktore verwaarloos, terwyl vrugte-, groente- en veeboerdery hoofsaaklik vir persoonlike verbruik beoefen is. Enkele wynboere het met verloop van tyd aansienlike vooruitgang gemaak, hoewel faktore soos die jarelange wag om eiendomsreg op grond te verkry, die skaarste aan arbeiders en drostery, droogtes, ontydige Teen, die daling in die wynprys, hoe vervoerkoste, swak paaie, groot afstande na markte en dranksmokkelary die wynbedryf nadelig geraak het. Nietemin het die Hugenote en ander pioniers met toewyding en vlyt die grondslag gelê vir die uitnemende wyn- en vrugteboerdery in die huidige Franschhoekvallei.en_US
dc.description.abstract• Summary: Franschhoek Valley's unique agrarian character can be attributed to the settlement of a large group of Huguenots in this region since 1688. From the beginning wine farming was the most important industry. Grain production was neglected due to climatic conditions, while fruit, vegetables and cattle were farmed mainly for private consumption. In time, some wine farmers made considerable progress in spite of detrimental factors such as long delays in the granting of freehold on land, the labour shortage and desertion, droughts, unseasonable rains, the drop in the price of wine, the high cost of transport, poor roads, long distances to the markets and liquor-running. However, by their dedication and diligence the Huguenots and other pioneers laid the foundation of the renowned wine and fruit industries in the present-day Franschhoek Valley.
dc.language.isootheren_US
dc.publisherAfdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRCen_US
dc.titleLandboubedrywighede in die Franschhoekvallei, 1688 - 1827.en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record