Show simple item record

dc.contributor.authorLe Roux, C J P
dc.date.accessioned2012-03-28T10:22:26Z
dc.date.available2012-03-28T10:22:26Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.citationLe Roux, C.J.P 1989. Rol van die Naturelle-adviesraad op plaaslike bestuursvlak in Bloemfontein, 1923 - 1948. Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike streekgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 25:5-11, Apr. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968]en_US
dc.identifier.issn0379-9867
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/6384
dc.description.abstract• Opsomming: Ingevolge die Naturelle-stadsgebiedewet van 1923 moes munisipaliteite in stedelike gebiede 'n naturelle-adviesraad vir elke swart woonbuurt binne hul jurisdiksie skep. Ook in Bloemfontein het so 'n adviesraad tot stand gekom. Dit het bestaan uit twaalf verkose en drie benoemde lede en is allerweë as 'n voorwaartse stap vir swartes in Bloemfontein beskou. Die raad het die stadsraad van advies gedien oor sake soos die algemene welsyn en regulasies in die swart woongebiede. Dit het terselfdertyd ook gehelp om geskille te besleg. Aangesien die raad slegs oor raadgewende magte beskik het, was die stadsraad nie wetlik verplig om sy aanbevelings uit te voer nie. Ofskoon die adviesraad kwessies soos hoër lone (1929) en handelsregte vir swartes (1943) suksesvol gehanteer het, is praktiese probleme soos swart verteenwoordiging op plaaslike bestuursvlak en die lewering van noodsaaklike dienste (bv. elektrisiteit, water en sanitasie) aan die swart woonbuurte nooit aangespreek nie. Gevolglik het pogings om swartmense se posisie in hul woongebiede betekenisvol te verbeter skipbreuk gely.en_US
dc.description.abstract• Summary: The Natives (Urban Areas) Act of 1923 required the establishment of a native advisory board in every black township under the control of an urban local authority. In Bloemfontein such an advisory board was also founded by the municipality. It consisted of twelve elected and three nominated members and was generally regarded as a step forward for blacks in Bloemfontein. The board advised the city council on matters such as the general welfare in the townships and on regulations, while at the same time also assisting in solving disputes. However, since it had at its disposal advisory powers only, there was no legal obligation on the part of the city council to carry out the board's recommendations. Although the advisory board was successful in handling issues such as higher wages (1929) and trading rights (1943), practical problems like black representation on local governmental bodies and the supply of essential services (e.g. electricity, water and sanitation) to the black townships, were never addressed. Attempts to bring about any meaningful improvement in the position of blacks in the townships thus failed.
dc.language.isootheren_US
dc.publisherAfdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRCen_US
dc.titleRol van die Naturelle-adviesraad op plaaslike bestuursvlak in Bloemfontein, 1923 - 1948.en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record