Show simple item record

dc.contributor.authorVan Eeden, Elize S
dc.contributor.authorMotumi, M K
dc.date.accessioned2012-03-16T06:26:13Z
dc.date.available2012-03-16T06:26:13Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.citationVen Eeden, E.S. & Motumi, M.K. 1998. Controversy in the educational development of the black people of Mokwallo township, Vredefort district, 1920 - 1980. New contree, 43:93-108, Sept. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4969]en_US
dc.identifier.issn0379-9867
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/6321
dc.description.abstractSepheo Kgolo ka phatlalatso ena ke ho lokodisa tshitisa e tlisitsweng ke dikgohlano pakeng tsa dikereke tse fapaneg ntshetsopeleng ya thuto ya baBatsho motseng wa Mokwallo. Phatlalatso e tla boela e totobatsa tshwaetso ya mmuso wa nako eo, haholo ntlha kemo Ie leano la ana mabapi Ie thuto ya batho ba batsho. Ho tea mohlala, tshimolohong, thuto ya ba basweu e nele boikarabelo ba mmuso ka botlalo, athe thuto ya ba batsho jwalo ka motseng wa Mokwallo e simolotswe ke boitelo ba Kereke ya Wesele. Se bang pepeneneng ka phatlalatso ena, ke hare, ho ja mmuso o tlohile o tsheheditse thuto ya ba batsho motseng wa Mokwallo tshimolohong; mme le sekolo sa Mokwallo sa seke sa aparelwa ke dikgohlano pakeng tsa dikereke tse fapaneng ho fihlela lemong tsa bo 1950's, thuto ya ba batsho motseng wa Mokwallo mohlomong e ka be ntlafetse ho feta kamoo re e bonang ele kateng kajeno.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherDepartment of History, University of North-Westen_US
dc.titleControversy in the educational development of the black people of Mokwallo township, Vredefort district, 1920 - 1980.en_US
dc.typeArticleen_US
dc.contributor.researchID10065016 - Van Eeden, Elize Sonja


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record