Now showing items 1-1 of 1

    • Bathing habits in Victorian East London. 

      Tankard, Keith (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1992)
      • Opsomming: Vir die inwoners van Oos-Londen was swem nie slegs 'n sport nie, maar 'n periodieke noodsaaklikheid a.g.v. 'n tekort aan water. Vanaf 1873 het die dorpsbestuur regulasies neergelê om swemure, swemdrag, en ...