Now showing items 1-1 of 1

    • The 1973 Durban strikes: of local and international significance. 

      Wood, Geoffrey (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1992)
      • Opsomming: Die 1973 vloedgolf van stakings in Durban was vir die meeste mense 'n totaal onverwagte gebeurtenis. Met meer as 60 000 swart werkers daarby betrokke het die gebeure groot besorgdheid by privaat maatskappye, ...