Now showing items 1-1 of 1

    • Rural revolution - wheat, wool and politics in the Overberg. 

      Wilson, Julie (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1992)
      • Opsomming: Gedurende die negentiende eeu is in die distrikte Swellendam, Caledon en Bredasdorp, gesamentlik bekend as die Overberg, nie daarin geslaag om graan ekonomies te verbou nie. Plase in die streek het ...