Now showing items 1-1 of 1

    • Rhodes Fruit Farms: a small beginning in the Paarl valley. 

      Aucamp, Chris (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1992)
      • Opsomming: Rhodes Fruit Farms, geleë in die Groot Drakenstein vallei het in 1897 o.l.v. Harry Pickstone met die finansiële steun van Cecil John Rhodes tot stand gekom. Pickstone het die moontlikhede om sagtevrugte ...