Now showing items 1-1 of 1

    • Aspects of hawking in the Transkei, 1920 - 1945. 

      Morrell, Robert (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1990)
      • Opsomming: Transkei het in die 20ste eeu 'n heenkome aan trekarbeiders, oues van dae, vroue en kinders begin bied. Die teenstrydigheid is egter dat die geleidelike armoede van die streek en sy swart bevolking ekonomiese ...