Now showing items 1-1 of 1

    • Grondtoekenning en landlike vestiging in die Oranjerivierkolonie/Oranje-Vrystaat, 1900 - 1912. 

      Le Roux, C J P (Afdeling Plaaslike en Streekgeskiedenisnavorsing van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Local and Regional History Research, Institute for Historical Research, HSRC, 1990)
      • Opsomming: Hierdie artikel weerlê die wanopvatting dat lord Alfred Milner se skema van landelike vestiging in die Oranjerivierkolonie 'n finansiële en landbou-kundige mislukking was. Die Britse setlaars was waarskynlik ...