Now showing items 1-8 of 8

  • Is Klerksdorp die oudste dorp in Transvaal? 

   Van den Bergh, G.N. (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1985)
   • Opsomming: Die aanspraak dat Klerksdorp (en nie Potchefstroom nie) die oudste dorp in Transvaal is, word weerlê, eerstens deur daarop te wys dat die afleiding van 1837 as stigtingsdatum uitsluitlik op herinnerings en ...
  • The month of August - an Annales approach to the history of the Kowie: August 1881 to August 1914. 

   Hummel, H C (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1985)
   • Opsomming: Die analities-historiese denkrigting in Frankryk, bekend as die Annalesskool, is deur Lucien Febvre en Marc Bloch tot stand gebring en meesterlik deur Fernand Braudel in sy klassieke werk oor die Middellandse ...
  • Vrymanne, ereburgerskap en die vryheid van toegang tot dorpe en stede. 

   Van Breda, P. (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1985)
   • Opsomming: Die eietydse gebruik in Suid-Afrika om die ereburgerskap van 'n munisipaliteit aan 'n individu toe te ken, het in Engeland ontstaan en nie by die Romeine soos soms geargumenteer word nie. Gedurende die ...
  • Amptelike benaming vir die boererepubliek Oranje-Vrystaat. 

   Eloff, C C (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1985)
   • Opsomming: Hedendaagse skrywers en sprekers ken dikwels eie, nuwe name toe aan die Oranje-Vrystaat wanneer hulle verwys na die tydperk toe die gebied nag 'n Boererepubliek was. Die amptelike benaming vir hierdie ...
  • Schoeman, K. 1984. Bibliografie van die Oranje-Vrystaat tot 31 Mei 1910. [Boek resensie] 

   Eloff, C C (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1985)
  • Van der Merwe, I.J. 1983. Die stad en sy omgewing: inleiding tot nedersettingsgeografie. [Boek resensie] 

   Oberholster, A G (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1985)
  • De Villiers, G.B.D. 1984. Die moontlike ligging van die ou Franse Hugenote kerkie (1694 - 1716) met sy Oude Kerk Grond en die historiese omliggende plase te Drakenstein. [Boek resensie] 

   Van Breda, P. (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1985)
  • Coastal shipping and the early development of the southern Cape. 

   Muller, A L (Afdeling vir Navorsing oor Streek- en Sosio-ekonomiese Geskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Division for Research into Regional and Socio-economic History, Institute for Historical Research, HSRC, 1985)
   • Opsomming: Aanvanklik kon die ekonomiese potensiaal van die streek oos van die Hottentots-Hollandberge (die destydse distrikte Graaff-Reinet en Swellendam) nie ontgin word nie as gevolg van die afwesigheid van ...