Show simple item record

dc.contributor.authorDe Kock, G L
dc.date.accessioned2012-01-31T09:34:54Z
dc.date.available2012-01-31T09:34:54Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.citationDe Kock, G.L. 1984. 'n Geografiese ontleding van eksplorasie in die sentraal-Weskusgebied van Suid-Afrika (1660 tot die era van die veeboerpionier). Contree : Tydskrif vir Suid-Afrikaanse stedelike en streeksgeskiedenis = Contree : Journal for South African urban and regional history. 16:20-23, Jul. [http://dspace.nwu.ac.za/handle/10394/4968]en_US
dc.identifier.issn0379-9867
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/5412
dc.description.abstract• Opsomming: J.D. Overton het teoretiese raamwerke ontwikkel met betrekking tot die verskillende onderdele en skakels in die proses van eksplorasie. In hierdie artikel word een van sy idees toegepas op die vroeë stadia van eksplorasie in die SentraaI-Weskusgebied van Suid-Afrika, wat die huidige landdrosdistrikte van CIanwilliam, Vredendal en Vanrhynsdorp insluit. Daar is bevind dat eksplorasie van die SentraaI-Weskus hoofsaaklik onderneem is as gevolg van ekonomiese vraagfaktore war ontstaan het. Hoewel die oorspronklike vraagfaktore in hierdie gebied nie ten volle bevredig is nie, het nuwes ontstaan wat aanleiding gegee het tot 'n herwaardering van die sentrale gedeelte van die Weskus. Aangesien die gebied in staat was om in hierdie nuwe vraag te voldoen, was die resultaat die permanente vestiging van Blankes aIdaar.
dc.description.abstract• Summary: J.D. Overton developed theoretical frameworks incorporating the different components and linkages in the process of exploration. In this article one of his models is applied in connection with the early Stages of exploration in the central part of the west coast of South Africa, which includes the magisterial districts of Clanwilliam, Vredendal, and Vanrhynsdorp. It is concluded that exploration of the central part of the west coast was mainly undertaken as the result of economical demand factors which came into being. Although the original demand factors did not seem to be satisfied fully in this area, new demand factors appeared which gave way to re-assessment of the central part of the west coast. As the area was able to provide for this new demand, the result was the final settlement of Whites.
dc.language.isootheren_US
dc.publisherAfdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRCen_US
dc.title'n Geografiese ontleding van eksplorasie in die sentraal-Weskusgebied van Suid-Afrika (1660 tot die era van die veeboerpionier)en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record