Now showing items 1-1 of 1

    • Capital, coal and conflict: the genesis and planning of a company town at Indwe. 

      Mabin, Alan (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1993)
      • Opsomming: Die artikel handel oor die oorsprong van Indwe, 'n maatskappydorp wat in die noordoostelike Kaap geleë is. In die ontwikkeling van die gebied tussen 1880 en 1896 het botsings oor land, instroming van ...