Now showing items 3-5 of 5

  • 'n Evaluering van staatsbetrokkenheid by die Hartebeespoortdamskema, 1914 - 1952. 

   Du Plessis, A S (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1993)
   • Opsomming: Landelike nedersettingskemas het sedert die bewuswording van die bestaan van armblankes 'n integrale deel uitgemaak van staatspogings om hierdie surplus mense te rehabiliteer. Die oogmerk met landelike ...
  • Potchefstroom se eerste swart woonbuurt: Machaviestat 1839 - 1888. 

   Van den Bergh, G. (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1993)
   • Opsomming: Die Machaviestat nedersetting was die gevolg van 'n bondgenootskap tussen die Barolongleiers en A.H. Potgieter se Voortrekkers teen Mzilikazi. Die bedoeling was dat besetting tydelik sou wees in afwagting ...
  • South Africa's AMRITSAR? Responsibility for and the significance of the Port Elizabeth shootings of 23 October 1920. 

   Baines, Gary (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1993)
   • Opsomming: Baie voorvalle van protes deur swart Suid-Afrikaners is onderdruk deur die toepassing van onnodige geweld. Die skiet van betogers te Port Elizabeth op 23 Oktober 1923 is maar een voorbeeld hiervan. Die ...