Now showing items 1-1 of 1

    • 'n Skeppende grensnyweraar: James Smith (1858 - 1934) meubelmaker van Noord-Transvaal. 

      Tempelhoff, Johann W N (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1994)
      • Opsomming: James Smith is een van die belangrikste figure in die geskiedenis van meubelvervaardiging uit inheemse hout in die binneland van Suid-Afrika. Hierdie grenspionier van Noord- Transvaal het uit kiaathout besondere ...