Now showing items 1-1 of 1

    • Visiting our urban past: the Kimberley mine and Pilgrims Rest museums. 

      Mabin, Alan (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1994)
      • Opsomming: Die museum in Pelgrimsrus en die Kimberley Mynmuseum Verteenwoordig besondere prestasies in die aanbieding van die verlede aan die publiek. Nogtans kan beide, ten spyte van hul inherente bekoring, gekritiseer ...