Now showing items 1-1 of 1

    • Incipient local economic development in the Eastern Cape, 1909 - 1947. 

      Nel, E; Rogerson, C M (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1995)
      • Opsomming: Navorsing het getoon dat pogings van plaaslike owerhede om plaaslike ekonomie te ondersteun en werksgeleenthede te verskaf, nie ’n onlangse ontwikkeling in Suid Afrika is nie. Bewyse van Port Elizabeth ...