Now showing items 1-1 of 1

    • Housing in late 19th and early 20th century Port Elizabeth. 

      Appel, André (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1995)
      • Opsomming: Hierdie inleidende en verkennende artikel poog om 'n Bydrae te lewer tot 'n historiografies verwaarloosde sosiale probleem. Binne 'n redelik beperkte konseptualisering word die volgende aspekte kortliks bespreek: ...