Now showing items 3-7 of 7

  • Housing in late 19th and early 20th century Port Elizabeth. 

   Appel, André (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1995)
   • Opsomming: Hierdie inleidende en verkennende artikel poog om 'n Bydrae te lewer tot 'n historiografies verwaarloosde sosiale probleem. Binne 'n redelik beperkte konseptualisering word die volgende aspekte kortliks bespreek: ...
  • Incipient local economic development in the Eastern Cape, 1909 - 1947. 

   Nel, E; Rogerson, C M (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1995)
   • Opsomming: Navorsing het getoon dat pogings van plaaslike owerhede om plaaslike ekonomie te ondersteun en werksgeleenthede te verskaf, nie ’n onlangse ontwikkeling in Suid Afrika is nie. Bewyse van Port Elizabeth ...
  • Mossel Bay and Oudtshoorn: mercantile selfinterest and the communication debate of the later 19th century. 

   Goetze, Tim (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1995)
   • Opsomming: Teen 1882 het die spoorlynverbinding wat in Kaapstad, Port Elizabeth en Oos-Londen begin is, Gestrek tot by Beaufort W es, Graaff-Reinet, Cradock en Queenstown onderskeidelik. Die uiteindelike doelwit was ...
  • Mostert's mill - an eighteenth century Cape windmill. 

   Walton, James (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1995)
  • Niehaus, C. Om te veg vir hoop. [Book review] 

   Mahosi, Theodore N (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1995)