Now showing items 1-1 of 1

    • Relaxing the reflexes: reflections on Hordotus' "historical truth". 

      Allen, Geoff R (Department of History, University of North-West, 1997)
      Een van die mees kontensieuse vraagstukke onder historici wentel tans om die geldigheid van "postmoderne" historiese teorie en praktyk (en by uitstek, antifondasionalisme en die daaruit vloeiende ontkenning van die ...