Now showing items 5-7 of 7

  • Historical relevance?: ten sketches of women illegally enslaved at the Cape, 1823 to 1830. 

   Rugarli, Anna Maria; Shell, Robert C H (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2008)
   Die artikel handel oor die verhale van slawevroue wat deel was van die slawehandelsproses teen die einde van die 18e eeu. Hulle is na die Kaap de Goede Hoop gebring as vry slawe of - soos hul eienaars gemeen het - as ...
  • 'n Evolusie van die kern sakebuurt van Potchefstroom in 1880. 

   Van den Bergh, Gert N (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2008)
   Due to the British employing an extensive administrative policy concerning commerce and property tax, coupled with the attention focussed on Potchefstroom by the Transvaal War, a large and varied number of sources are ...
  • Taal, kultuur en ontspanning: die rol van die Algemeen-Nederlands Verbond in Kaapstad, 1995 - 2008. 

   De Klerk, Pieter (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2008)
   The Algemeen-Nederlands Verbond (“General Dutch Union”), an international society for the promotion of the Dutch language and culture, has been active in South Africa since its foundation in 1895, and a branch of this ...