Now showing items 8-9 of 9

  • Southern Africa, regionalism and the SADC. 

   Kirsten, Johan F (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2009)
   • Opsomming: Suider-Afrika is `n belangrike streek in Afrika waar politieke en ekonomiese samewerking tussen state reeds dekades gelede `n aanvang geneem het. Dit was die geval selfs voor Uniewording in 1910, maar sedert ...
  • Through Livingstone’s eyes: perspectives on water in nineteenth-century Southern Africa (1849-56) 

   Tempelhoff, Johann W N (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2009)
   • Opsomming: David Livingstone (1813–1873) was deel van ‘n merkwaardige geslag ontdekkingsreisigers wat in die negentiende eeu Afrika vir die Engelssprekende wêreld oopgestel het. In Missionary travels and researches in ...