Now showing items 1-1 of 1

    • A historical overview of the study of family business as an evolving field. 

      Farrington, Shelley; Venter, Elmarie (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2009)
      • Opsomming: Ten einde ‘n begrip van die unieke aard van familieondernemings te bevorder, het daar met verloop van tyd talryke konseptuele modelle en benaderings tot die studie van familieondernemings ontstaan. In ‘n ...