Now showing items 1-1 of 1

    • The South African Defence Force versus SWAPO and its allies: operation Askari, 1983 - 1984. 

      Oosthuizen, Gerhard J J (Department of History, North-West University, Mafikeng-campus and the School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, 2005)
      Die Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) en die Suid-Afrikaanse Polisie (SAP) was betrokke in militêre konflik met die bevrydingsbewegings vir die volle duur van die sogenaamde grensoorlog aan die noordelike grens van Suidwes-Afrika ...