Now showing items 1-7 of 7

  • Traditional planning elements of pre-colonial African towns. 

   Amankwah-Ayeh, Kwabena (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
   Die konsentriese boustyl van prekoloniale Afrikastrukture (skuilings, woonplekke, plazas, gange, paaie of mure), asook die gemeenskaplike gebruik van fasiliteite in die prekoloniale stede, is in oorsprong eie aan Afrika. ...
  • Waterkwessies, met spesifieke verwysing na die uitwerking van wateronttrekking op die landboubedryf in die Oberholzerdistrik (Carltonville-gebied), 1959 - 1972. 

   Van Eeden, Elize S (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
   Pressure on water is, of course, inversely proportional to population growth and the concomitant expansion of agriculture, commerce and industry. Put simply - a growing population imposes ever greater demands on limited ...
  • Road building and the environment. 

   Goetze, Tim (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
   Met die tegnologiese vooruitgang wat die industriële revolusie meegebring het, is die mens se beskouing van die natuur met die loop van tyd verander. Soos wat die samelewing verander het, moes die natuur dadelik aanpas en ...
  • Whose story is it? The construction and presentation of history. 

   Allsup-Shangwaukoonz, Carl (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
   Historie, of dan die storie van menslike gebeure, is 'n universele menslike aktiwiteit. Wat is die basisbeginsels waarop hierdie narratief vertel word, die hoek van die vertelling, die perspektief? Wie se storie is historie? ...
  • Paradigmatic confusion in the history of the 'New South Africa'. 

   Bottomley, John (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
   Post-apartheid Suid-Afrika is in baie opsigte 'n verwarrende kosmos van hoop en geleenthede aan die een kant en talle onsekerhede aan die ander kant. Hierdie bewussyn word ook in die dissipline van Geskiedenis weerspieël. ...
  • The new history, the new South Africa, the New Contree. 

   Bottomley, John; Gouws, Tom (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
  • "Al was ons ook daar, ons weet dis nie waar nie" - metodologie en geskiedskrywing in postmodernistiese perspektief. 

   Gouws, Tom (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
   In this paper the current methodological cul-de-sac in historiography is examined. Fundamental questions about the methodology, myths and assumptions underlying the writing of history are put forward by linking this ...