Now showing items 1-1 of 1

    • Road building and the environment. 

      Goetze, Tim (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
      Met die tegnologiese vooruitgang wat die industriële revolusie meegebring het, is die mens se beskouing van die natuur met die loop van tyd verander. Soos wat die samelewing verander het, moes die natuur dadelik aanpas en ...