Now showing items 1-1 of 1

    • Traditional planning elements of pre-colonial African towns. 

      Amankwah-Ayeh, Kwabena (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
      Die konsentriese boustyl van prekoloniale Afrikastrukture (skuilings, woonplekke, plazas, gange, paaie of mure), asook die gemeenskaplike gebruik van fasiliteite in die prekoloniale stede, is in oorsprong eie aan Afrika. ...