Now showing items 4-7 of 7

  • Road building and the environment. 

   Goetze, Tim (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
   Met die tegnologiese vooruitgang wat die industriële revolusie meegebring het, is die mens se beskouing van die natuur met die loop van tyd verander. Soos wat die samelewing verander het, moes die natuur dadelik aanpas en ...
  • Traditional planning elements of pre-colonial African towns. 

   Amankwah-Ayeh, Kwabena (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
   Die konsentriese boustyl van prekoloniale Afrikastrukture (skuilings, woonplekke, plazas, gange, paaie of mure), asook die gemeenskaplike gebruik van fasiliteite in die prekoloniale stede, is in oorsprong eie aan Afrika. ...
  • Waterkwessies, met spesifieke verwysing na die uitwerking van wateronttrekking op die landboubedryf in die Oberholzerdistrik (Carltonville-gebied), 1959 - 1972. 

   Van Eeden, Elize S (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
   Pressure on water is, of course, inversely proportional to population growth and the concomitant expansion of agriculture, commerce and industry. Put simply - a growing population imposes ever greater demands on limited ...
  • Whose story is it? The construction and presentation of history. 

   Allsup-Shangwaukoonz, Carl (Departement van Geskiedenis, Universiteit van Noordwes / Department of History, University of North-West, 1996)
   Historie, of dan die storie van menslike gebeure, is 'n universele menslike aktiwiteit. Wat is die basisbeginsels waarop hierdie narratief vertel word, die hoek van die vertelling, die perspektief? Wie se storie is historie? ...