Now showing items 1-4 of 4

  • Bij die monument : verse van Totius / met 'n voorrede van President Steyn 

   Totius, 1877-1953. (Potchefstroom : Westen-Drukkerij, 1908)
   Wanneer ik die gediggies aan die welwillende leser aanbeveel, dan wil ik nie daardeur te kenne gee, dat ik 'n oordeelkundige is nie; maar toen ik dit gelees het, werd diep in mijn hart 'n tere snaar aangeroerd. Ik weet ...
  • Het spiritisme : beschreven en beoordeeld / deur J.D. du Toit 

   Totius, 1877-1953. (Potchefstroom : Westen-Drukkerij, 1920)
   Het woord spiritisme komt van spiritus, dat geest betekent. Het spiritisme is het geloof aan geesten, die op allerlei wijze met de mens op aarde in gemeenschap kunnen treden . Een spiritist is iemand, die zich als aanhanger ...
  • Preek-methode / deur Totius 

   Totius, 1877-1953. (Potchefstroom : Westen-Drukkerij, 1916)
   Rede gehou bij die oordrag van die Rektoraat aan die Theologiese Skool te Potchefstroom op 2 Desember 1916 deur Dr. J.D. Du Toit.
  • Preken over vrije stoffen / deur J.D. du Toit 

   Totius, 1877-1953. (Potchefstroom : Westen-Drukkerij, 1917)
   Het doel van deze uitgave is om de lezer enige praktiese Bijbelstudies in de vorm van preken aan te bieden. De schrijver heeft getracht de Schrift te laten spreken, en hij laat het aan de lezer over om te bepeinzen de ...