Now showing items 1-1 of 1

    • RESENSIE: DIE KRUISIGING – WINFRIED LÜDEMANN 

      Meyer, Jaco (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2020)
      Die ware lig; Strofe 1: Vervul, o Heer, my hart met stille wyding; Toneel I: Jesus word gevangene geneem; Strofe 2: Hoe wonderbaar, die Herder gee sy lewe; Toneel II: Jesus word verloën; Strofe 3: Wat is die oorsaak, Heer, ...